| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/151/11 Rady Miasta Piekary Śląskie

z dnia 29 września 2011r.

w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego pod nazwą " Księża Góra"

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust.1, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 6 ust.1 pkt 8, art. 42, 44 ust. 1 i 2, art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody /Dz. U. z 2009 r. nr 151 poz. 1220 z późniejszymi zmianami/, na wniosek Prezydenta Miasta Piekary Śląskie oraz po przeprowadzeniu konsultacji społecznych

Rada Miasta Piekary Śląskie

uchwala :

§ 1. Ustanawia się użytkiem ekologicznym pod nazwą „Księża Góra” obszar o powierzchni 6,3 ha , położony w województwie śląskim, Gminie Piekary Śląskie, obejmujący działki Skarbu Państwa i Gminy Piekary Śląskie oznaczone numerami geodezyjnymi : część działki 109/25 /R IVb/ i część działki 163/25 /RIVb/ - karta mapy 1-5 obręb : Piekary Wielkie. Przebieg granic jest następujący : południowa granica przebiega wzdłuż nasypu, północna granica biegnie wzdłuż granicy stoku, tuż przy punkcie wysokościowym 375m n.p.m., nie licząc klina wbijającego się w pola /północno-zachodni róg/, wschodnia granica przechodzi liniowo około trzydziestu metrów od ścieżki dzielącej obszar od pól, zachodnia granica biegnie wzdłuż granic miasta – do ścieżki wchodzącej w kompleks radzionkowskiej Księżej Góry.

§ 2. Ustanowienie ochrony ma na celu zachowanie lokalnej mozaikowatości siedlisk co jest warunkiem niezbędnym do zachowania różnorodności gatunkowej proponowanego obszaru.

§ 3. W stosunku do użytku ekologicznego wprowadza się następujące zakazy :

1. niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru,

2. wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych,

3. uszkadzania i zanieczyszczania gleby,

4. dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej,

5. likwidowania , zasypywania i przekształcania naturalnych zbiorników wodnych,

6. wylewania gnojowicy,

7. zmiany sposobu użytkowania ziemi,

8. wydobywania do celów gospodarczych skał,

9. umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, legowisk zwierzęcych oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną rybacką i łowiecką,

10. zbioru, niszczenia, uszkadzania roślin i grzybów ,

11. umieszczania tablic reklamowych.

§ 4. Nadzór nad ochroną użytku ekologicznego, o którym mowa w § 1, sprawuje Prezydent Miasta Piekary Śląskie.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piekary Śląskie.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miasta Piekary Śląskie


Krzysztof Seweryn

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Integra Consulting Poland

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »