| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/151/11 Rady Miasta Piekary Śląskie

z dnia 29 września 2011r.

w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego pod nazwą " Księża Góra"

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust.1, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 6 ust.1 pkt 8, art. 42, 44 ust. 1 i 2, art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody /Dz. U. z 2009 r. nr 151 poz. 1220 z późniejszymi zmianami/, na wniosek Prezydenta Miasta Piekary Śląskie oraz po przeprowadzeniu konsultacji społecznych

Rada Miasta Piekary Śląskie

uchwala :

§ 1. Ustanawia się użytkiem ekologicznym pod nazwą „Księża Góra” obszar o powierzchni 6,3 ha , położony w województwie śląskim, Gminie Piekary Śląskie, obejmujący działki Skarbu Państwa i Gminy Piekary Śląskie oznaczone numerami geodezyjnymi : część działki 109/25 /R IVb/ i część działki 163/25 /RIVb/ - karta mapy 1-5 obręb : Piekary Wielkie. Przebieg granic jest następujący : południowa granica przebiega wzdłuż nasypu, północna granica biegnie wzdłuż granicy stoku, tuż przy punkcie wysokościowym 375m n.p.m., nie licząc klina wbijającego się w pola /północno-zachodni róg/, wschodnia granica przechodzi liniowo około trzydziestu metrów od ścieżki dzielącej obszar od pól, zachodnia granica biegnie wzdłuż granic miasta – do ścieżki wchodzącej w kompleks radzionkowskiej Księżej Góry.

§ 2. Ustanowienie ochrony ma na celu zachowanie lokalnej mozaikowatości siedlisk co jest warunkiem niezbędnym do zachowania różnorodności gatunkowej proponowanego obszaru.

§ 3. W stosunku do użytku ekologicznego wprowadza się następujące zakazy :

1. niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru,

2. wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych,

3. uszkadzania i zanieczyszczania gleby,

4. dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej,

5. likwidowania , zasypywania i przekształcania naturalnych zbiorników wodnych,

6. wylewania gnojowicy,

7. zmiany sposobu użytkowania ziemi,

8. wydobywania do celów gospodarczych skał,

9. umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, legowisk zwierzęcych oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną rybacką i łowiecką,

10. zbioru, niszczenia, uszkadzania roślin i grzybów ,

11. umieszczania tablic reklamowych.

§ 4. Nadzór nad ochroną użytku ekologicznego, o którym mowa w § 1, sprawuje Prezydent Miasta Piekary Śląskie.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piekary Śląskie.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miasta Piekary Śląskie


Krzysztof Seweryn

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zbigniew Waz

Managing Partner w Leaware - spółce tworzącej aplikacje mobilne i webowe dla klientów na całym świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »