| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/72/11 Rady Miejskiej w Koniecpolu

z dnia 10 listopada 2011r.

w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.), w związku z art. 6 pkt 12, art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. Nr 95 z 2010 r. poz. 613 ze zm.), z art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2006 roku Nr 136 poz. 969 ze zm.) oraz z art. 6 pkt 8 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz U. z 2002 r. Nr 200 poz.1682 ze zm. )

Rada Miejska w Koniecpolu
uchwala co następuje:

§ 1.

Zarządza się pobór należności pieniężnych z podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego na terenie Gminy Koniecpol w drodze inkasa.

§ 2.

Podatki z terenu Miasta Koniecpol wpłacane będą przez podatników bezpośrednio w kasie Urzędu Miasta i Gminy lub na właściwy rachunek bankowy.

§ 3.

Na inkasentów wyznacza się sołtysów poszczególnych sołectw:

1. Pan Artur Cegieła - Piaski - Pękowiec

2. Pan Andrzej Kozak - Wólka

3. Pan Stefan Falana - Wąsosz

4. Pan Roman Klimasiński - Stanisławice

5. Pani Ewa Gutka - Kuźnica Grodziska

6. Pan Stanisław Kondracki - Kolonia Rudniki

7. Pan Marek Kalinowski - Łysiny

8. Pan Krzysztof Koza - Oblasy

9. Pani Joanna Nowak - Zagacie

10. Pan Włodzimierz Płatek - Łabędź

11. Pani Krystyna Pośpiech - Dąbrowa

12. Pan Janusz Pośpiech - Łysaków

13. Pani Krystyna Wawrzak - Rudniki

14. Pan Zbigniew Gorączka - Teresów

15. Pan Marian Skiba - Załęże

16. Pan Marcin Starczewski - Kuźnica Wąsowska

17. Pan Tadeusz Szymala - Okołowice

18. Pani Alina Wawszczak - Koniecpol Stary

19. Pan Stefan Wypart - Luborcza

20. Pan Leszek Wyżykowski - Zaróg

21. Pan Robert Koba - Teodorów

22. Pan Dariusz Śnioszek - Radoszewnica

23. Pani Beata Lubczyńska - Aleksandrów – Michałów

§ 4.

Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 15 % od zainkasowanych kwot.

§ 5.

Zarządzenie poboru podatków i opłat w drodze inkasa nie wyklucza możliwości uiszczania należności przez podatników bezpośrednio w kasie Urzędu Miasta i Gminy lub na właściwy rachunek bankowy.

§ 6.

Inkasenci zobowiązani są do rozliczania się z zainkasowanych kwot najpóźniej następnego dnia po ostatnim dniu, w którym zgodnie z przepisami prawa podatkowego wpłata powinna nastąpić, nie później jednak niż do 31 grudnia każdego roku podatkowego.

§ 7.

Inkasenci odpowiedzialni są za pobrane druki ścisłego zarachowania i zobowiązani są do ich zwrotu w stanie niezniszczonym.

§ 8.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 9.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Koniecpolu


Pan Mieczysław Duda

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Tobolewscy Kancelaria Doradztwa Biznesowego

Kredyty inwestycyjne, kredyt deweloperski, kredyt obrotowy, restrukturyzacja zadłużenia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »