| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/79/2011 Rady Miejskiej w Krzanowicach

z dnia 8 listopada 2011r.

w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust.1, art. 41 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 12 ust. 9 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.) Rada Miejska w Krzanowicach uchwala:

§ 1. Zwalnia się z podatku rolnego grunty gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej, z tym, że zwolnienie dotyczy nie więcej niż 20 % powierzchni użytków rolnych gospodarstwa rolnego, ale nie więcej niż 10 ha - na okres nie dłuższy niż 3 lata, w stosunku do tych samych gruntów.

§ 2. Określa się tryb i szczegółowe warunki zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej, zwanego dalej „zwolnieniem”.

§ 3. 1. Zwolnienie stosuje się na wniosek podatnika, złożony do dnia 31 stycznia roku podatkowego.

2. Wniosek o którym mowa w pkt 1 winien zawierać:

a) imię i nazwisko podatnika,

b) adres podatnika,

c) miejsce położenia działki lub działek, na których zaprzestano produkcji rolnej,

d) nr działki lub działek, na których zaprzestano produkcji rolnej

e) powierzchnię działki lub działek, na których zaprzestano produkcji rolnej,

f) rodzaj użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej,

g) okres, na jaki zamierza się zaprzestać produkcji rolnej.

§ 4. 1. Warunki zwolnienia są następujące:

1) zaprzestanie uprawy roślin;

2) niewykorzystanie gruntów na cele pastwiskowe;

3) niedokonywanie zbioru traw i siana na cele paszowe;

4) utrzymanie gruntów w stanie nie zagrażającym rozprzestrzenianiu się chwastów.

2. Warunki określone w ust.1 muszą być spełnione łącznie.

§ 5. 1. Zwolnienie następuje w drodze decyzji Burmistrza Krzanowic.

2. Fakt spełnienia warunków podlega kontroli w terenie.

3. W razie niedopełnienia chociażby jednego z zastrzeżonych warunków organ podatkowy stwierdza wygaśnięcie w całości lub części decyzji, o której mowa w ust. 1.

4. Podatnik jest zobowiązany do zawiadomienia organu podatkowego w terminie 14 dni o zaistniałych zmianach w przypadku wcześniejszego podjęcia produkcji na wyłączonych użytkach rolnych.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzanowic.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Krzanowicach.

§ 8. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr XXII/174/2008 Rady Miejskiej w Krzanowicach z dnia 12 listopada 2008r. w sprawie: trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Henryk Tumulka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Green Drive

To kampania społeczna realizowana przez Fundację Trans.org (www.trans.org). Głównym celem akcji jest pokazanie firmom transportowym w Europie najlepszych sposobów na zmniejszenie wydatków na paliwo.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »