| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/67/2011 Rady Gminy Marklowice

z dnia 24 października 2011r.

w sprawie podatku od środków transportowych

w sprawie: podatku od środków transportowych

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8, ar .40 ust. 1,art. 41 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( teks jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), oraz art. 10 ust. 1 i 2 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr 95 poz. 613 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( tekst jednolity z 2010 roku Dz. U. Nr 17 poz. 95 z póź. zmianami).

Rada Gminy Marklowice uchwala, co następuje

§ 1.

Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych:

1) Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 400,- zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 800,- zł

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 900,- zł.

2) Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia.

liczba osi i dopuszczalna masa całkowita ( w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

Inny system zawieszenia osi

2 osie

12

13

900

1.100

13

14

1.000

1.200

14

15

1.050

1.300

15

1.100

1.400

3 osie

12

17

900

1.200

17

19

1.000

1.300

19

21

1.050

1.350

21

23

1.100

1.400

23

25

1.150

1.600

25

1.200

1.700

4 osie i więcej

12

25

1.500

1.600

25

27

1.700

1.700

27

29

1.800

1.800

29

31

2.000

2.560

31

2.000

2.560

3) Od ciągnik1)ów siodłowych i balastowych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów

a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1.300,- zł.

4) Od ciągników siodłowych i balastowych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu, rodzaju zawieszenia.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:ciągnik siodłowy + naczepa :ciągnik balastowy + przyczepa ( w tonach)

Stawka podatku ( w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

Inny system zawieszenia osi

2 osie

12

18

1.200

1.250

18

25

1.300

1.350

25

31

1.400

1.500

31

1.500

2.030

3 osie

12

40

1.400

1.800

40

1.800

2.660

5) Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowita od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 120,- zł.

6) Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzona przez podatnika podatku rolnego.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/ przyczepa + pojazd silnikowy ( w tonach)

Stawka podatku ( w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

Inny system zawieszenia osi

1 oś

12

18

400

450

18

25

450

550

25

550

650

2 osie

12

28

350

450

28

33

640

890

33

38

890

1.350

38

1.200

1.780

3 osie

12

38

710

990

38

990

1.340

7) Od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 30 miejsc – 750,- zł,

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.200,- zł.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marklowice .

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Marklowice i BIP.

§ 4.

Traci moc Uchwała Rady Gminy Marklowice Nr XXXVII/ 211 / 09 z dnia 9 listopada 2009 roku w sprawie podatku od środków transportowych.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą od 1 stycznia 2012 roku .

Przewodniczący Rady Gminy Marklowice


inż. Andrzej Brychcy

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Krystyna Jolanta Ptasińska

Doradca podatkowy, prawnik. Prowadzi kancelarię podatkową.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »