| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/67/2011 Rady Gminy Marklowice

z dnia 24 października 2011r.

w sprawie podatku od środków transportowych

w sprawie: podatku od środków transportowych

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8, ar .40 ust. 1,art. 41 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( teks jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), oraz art. 10 ust. 1 i 2 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr 95 poz. 613 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( tekst jednolity z 2010 roku Dz. U. Nr 17 poz. 95 z póź. zmianami).

Rada Gminy Marklowice uchwala, co następuje

§ 1.

Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych:

1) Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 400,- zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 800,- zł

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 900,- zł.

2) Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia.

liczba osi i dopuszczalna masa całkowita ( w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

Inny system zawieszenia osi

2 osie

12

13

900

1.100

13

14

1.000

1.200

14

15

1.050

1.300

15

1.100

1.400

3 osie

12

17

900

1.200

17

19

1.000

1.300

19

21

1.050

1.350

21

23

1.100

1.400

23

25

1.150

1.600

25

1.200

1.700

4 osie i więcej

12

25

1.500

1.600

25

27

1.700

1.700

27

29

1.800

1.800

29

31

2.000

2.560

31

2.000

2.560

3) Od ciągnik1)ów siodłowych i balastowych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów

a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1.300,- zł.

4) Od ciągników siodłowych i balastowych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu, rodzaju zawieszenia.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:ciągnik siodłowy + naczepa :ciągnik balastowy + przyczepa ( w tonach)

Stawka podatku ( w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

Inny system zawieszenia osi

2 osie

12

18

1.200

1.250

18

25

1.300

1.350

25

31

1.400

1.500

31

1.500

2.030

3 osie

12

40

1.400

1.800

40

1.800

2.660

5) Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowita od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 120,- zł.

6) Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzona przez podatnika podatku rolnego.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/ przyczepa + pojazd silnikowy ( w tonach)

Stawka podatku ( w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

Inny system zawieszenia osi

1 oś

12

18

400

450

18

25

450

550

25

550

650

2 osie

12

28

350

450

28

33

640

890

33

38

890

1.350

38

1.200

1.780

3 osie

12

38

710

990

38

990

1.340

7) Od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 30 miejsc – 750,- zł,

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.200,- zł.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marklowice .

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Marklowice i BIP.

§ 4.

Traci moc Uchwała Rady Gminy Marklowice Nr XXXVII/ 211 / 09 z dnia 9 listopada 2009 roku w sprawie podatku od środków transportowych.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą od 1 stycznia 2012 roku .

Przewodniczący Rady Gminy Marklowice


inż. Andrzej Brychcy

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

dr Adrianna Lewandowska, MBA

Założycielka i prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego, doradca rodzin biznesowych, właścicielka firmy doradczej Lewandowska & Partnerzy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »