| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 67/X/11 Rady Gminy Świerklany

z dnia 9 listopada 2011r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Świerklany nr 27/V/11z dnia 2 marca 2011 r

Na podstawie art. 18, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r z późn. zm.), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn. Dz. U. Nr 94, poz. 431 z 1993r. ze zm.) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682)

Rada Gminy Świerklany uchwala:

§ 1. Dokonać zmiany załączników nr 1 i 2 do uchwały Rady Gminy Świerklany nr 27/V/11 z dnia 2 marca 2011 r. w ten sposób, że:

1) wzór deklaracji na podatek od nieruchomości stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały

2) wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012r. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Świerklany


Włodzimierz Barwinek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 67/X/11
Rady Gminy Świerklany
z dnia 9 listopada 2011 r.
Zalacznik1.doc

wzór deklaracji

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 67/X/11
Rady Gminy Świerklany
z dnia 9 listopada 2011 r.
Zalacznik2.doc

wzór informacji

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

AYMING POLSKA

Konsulting strategiczny i operacyjny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »