| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 69/X/11 Rady Gminy Świerklany

z dnia 9 listopada 2011r.

w sprawie podatku od środków transportowych

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001r. ze zmianami), art.10 ust.1 i 2 oraz art.12 ust. 4 ustawy z dnia 12.01.1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ((tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613; Nr 96, poz. 620; Nr 225, poz. 1461 i Nr 226, poz. 1475 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 584; Nr 112, poz. 654; Nr 171, poz. 1016)

Rada Gminy Świerklany uchwala:

§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2012:

1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

1) Powyżej 3,5 do mniej niż 12 ton.

Lp.

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Stawka podatku w złotych

1.

Powyżej 3,5 do 5,5 włącznie

672,00

2.

Powyżej 5,5 do 9 włącznie

1068,00

3.

Powyżej 9 i mniej niż 12

1332,00

2) równej lub wyższej niż 12 ton.

Lp.

Dopuszczalna masacałkowita w tonach

Liczba osi

Stawka podatku w złotych

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

Inny system zawieszenia osi

Nie mniej niż

Mniej niż

1.

12

13

2

1320,00

1548,00

2.

13

14

1320,00

1548,00

3.

14

15

1320,00

1548,00

4.

15

1428,00

1692,00

5.

12

17

3

1428,00

2172,00

6.

17

19

1428,00

2172,00

7.

19

21

1992,00

2244,00

8.

21

23

1992,00

2244,00

9.

23

25

2076,00

2304,00

10

25

2076,00

2304,00

11.

12

25

4 i więcej

2412,00

2460,00

12

25

27

2412,00

2460,00

13

27

29

2496,00

2628,00

14

29

31

2628,00

2964,00

15

31

2628,00

2964,00

2. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

1) od 3,5 i poniżej 12 ton.

Lp.

Dopuszczalna masa całkowita

w tonach

Stawka podatku w złotych

1.

Od 3,5 i poniżej 12 ton

1428,00

2) równej lub wyższej niż 12 ton.

Lp.

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Liczba osi

Stawka podatku w złotych

Zawieszenie osi

Pneumatyczne lub podobne

Inny system zawieszenia osi

Nie mniej niż

Mniej niż

1.

12

18

2

1728,00

1740,00

2.

18

25

1728,00

1740,00

3.

25

31

1812,00

1836,00

4.

31

1848,00

2292,00

5.

12

40

3

2196,00

2220,00

6

40

2424,00

2976,00

3. Przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

Lp.

Dopuszczalna masa całkowita łącznie z pojazdem silnikowymod 7 do 12 ton

Stawka

podatku w złotych

1.

Przyczepy lub naczepy

300,00

4. Przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

Lp.

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Liczba osi

Stawka podatku w złotych

Zawieszenie

Osi pneumatyczne lub podobne

Inny system

Zawieszenia osi

Nie mniej niż

Mniej niż

1.

12

18

1

708,00

828,00

2.

18

25

708,00

828,00

3.

25

852,00

1128,00

4.

12

28

2

828,00

864,00

5.

28

33

972,00

1116,00

6.

33

38

1104,00

1668,00

7.

38

1536,00

2160,00

9.

12

38

3

1140,00

1212,00

10.

38

1212,00

1656,00

5. Autobusy

Lp.

Stawka podatku w złotych

Mniej niż 30 miejsc siedzących

30 lub więcej miejsc siedzących

1.

1176,00

2268,00

§ 2. Zwalnia się z podatku od środków transportowych środki transportu wykazane w § 1 ust. 1, pkt. 1), ust. 2, pkt.1) i ust. 3 związane z działalnością w zakresie gospodarki komunalnej, odprowadzania ścieków oraz ochotniczej ochrony przeciwpożarowej z wyjątkiem środków transportu będących w posiadaniu przedsiębiorców.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Świerklany


Włodzimierz Barwinek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dziennik Gazeta Prawna

Największy polski dziennik prawno-gospodarczy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »