| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 376/11 Wojewody Śląskiego

z dnia 25 listopada 2011r.

w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Krzanowicach w okręgu wyborczym nr 1

Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 172) i art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 113, Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881 i Nr 149, poz. 889), w związku z uchwałami Rady Miejskiej w Krzanowicach Nr X/75/2011 z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego oraz Nr X/76/2011 z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego zarządza się, co następuje:

§ 1. W związku z wygaśnięciem mandatów radnych zostaną przeprowadzone wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Krzanowicach w czteromandatowym okręgu wyborczym nr 1.

§ 2. W okręgu, o którym mowa w § 1, będzie wybieranych 2 radnych.

§ 3. Wybory zostaną przeprowadzone w dniu 5 lutego 2012 r.

§ 4. Czynności wyborcze będą realizowane zgodnie z Kalendarzem wyborczym, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wojewoda Śląski


Zygmunt Łukaszczyk


Załącznik do Zarządzenia Nr 376/11
Wojewody Śląskiego
z dnia 25 listopada 2011 r.

KALENDARZ WYBORCZY do wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Krzanowicach

Termin wykonania czynności wyborczej

Treść czynności

do 3 grudnia 2011 r.

- podanie do publicznej wiadomości i ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego zarządzenia Wojewody Śląskiego w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Krzanowicach w okręgu wyborczym nr 1

do 17 grudnia 2011 r.

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia Burmistrza Krzanowic , informacji o okręgu wyborczym, jego granicach, numerze i liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Krzanowicach dla wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej

- zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Katowicach o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w okręgu wyborczym nr 1

do 19 grudnia 2011 r.

- zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Katowicach kandydatów na członków Miejskiej Komisji Wyborczej w Krzanowicach

do 22 grudnia 2011 r.

- powołanie przez Komisarza Wyborczego w Katowicach Miejskiej Komisji Wyborczej w Krzanowicach

do 6 stycznia 2012 r. do godz. 2400

- zgłaszanie Miejskiej Komisji Wyborczej w Krzanowicach list kandydatów na radnych wybieranych w okręgu wyborczym

do 13 stycznia 2012 r.

- zgłaszanie Burmistrzowi Krzanowic kandydatów na członków Obwodowej Komisji Wyborczej

do 15 stycznia 2012 r.

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia Burmistrza Krzanowic informacji o numerze i granicach obwodu głosowania oraz o wyznaczonej siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej

- przyznanie przez Miejską Komisję Wyborczą w Krzanowicach numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych

do 21 stycznia 2012 r.

- rozplakatowanie obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Krzanowicach o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych, zawierających numery list, skróty nazw komitetów, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów i list oraz treść oświadczeń lustracyjnych stwierdzających fakt pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi

do 22 stycznia 2012 r.

- powołanie przez Miejską Komisję Wyborczą w Krzanowicach Obwodowej Komisji Wyborczej

- sporządzenie spisu wyborców w Urzędzie Miejskim w Krzanowicach

do 26 stycznia 2012 r.

- składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

3 lutego 2012 r. o godz. 2400

- zakończenie kampanii wyborczej

4 lutego 2012 r.

- przekazanie Przewodniczącemu Obwodowej Komisji Wyborczej spisu wyborców

5 lutego 2012 r. godz. 800 - 2200

- głosowanie

Uwaga: Na podstawie art. 205 ust. 2 Ordynacji wyborczej, jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w ustawie przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bibby Financial Services Sp. z o.o.

Ekspresowe finansowanie należności

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »