| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/274/11 Rady Miasta Katowice

z dnia 26 października 2011r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na wyznaczonym parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu

Na podstawie art. 18 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz z art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi w trybie art. 5 ust. 5 ustawy o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).

Rada Miasta Katowice

uchwala:

§ 1. Ustalić opłaty za usunięcie pojazdu z drogi na obszarze miasta Katowice oraz za jego przechowywanie na wyznaczonym parkingu strzeżonym. Wysokość opłat określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustalić wysokość kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia od jego usunięcia w wysokości:

- 50 % opłaty określonej w załączniku za usuniecie pojazdu z uwzględnieniem rodzaju pojazdu w przypadku gdy nie został rozpoczęty załadunek pojazdu,

- 80 % opłaty określonej w załączniku za usuniecie pojazdu z uwzględnieniem rodzaju pojazdu w przypadku gdy pojazd został załadowany na lawetę.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 4. Traci moc uchwała nr XIII/191/03 Rady Miejskiej Katowic z dnia 1 września 2003 r. w sprawie ustalenia opłat za usunięcie z drogi i parkowanie pojazdu na wyznaczonym parkingu strzeżonym (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 26 września 2003 r. Nr 91, poz. 2386).

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miasta Katowice


Arkadiusz Godlewski


Załącznik do Uchwały Nr XV/274/11
Rady Miasta Katowice
z dnia 26 października 2011 r.
Zalacznik1.doc

Załącznik do uchwały

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »