| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/191/2011 Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 27 września 2011r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach Mikołowa oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagogów szkolnych, psychologów i logopedów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 42 ust. 6 i 7 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zmianami),
na wniosek Burmistrza Mikołowa –

Rada Miejska Mikołowa
uchwala:

§ 1. W UCHWALE NR VI/70/2011 RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach Mikołowa oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagogów szkolnych, psychologów i logopedów (Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 103, poz. 1983) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „ust. 2. Ustala się następujący tygodniowy, obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami:

Lp.

Stanowisko kierownicze – rodzaj szkoły

Tygodniowy, obowiązkowy
wymiar godzin

1.

Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godzin dziennie, liczącego:
2 oddziały
3 oddziały
4 – 5 oddziałów
6 i więcej oddziałów


10
8
6
4

2.

Wicedyrektor przedszkola

10

3.

Dyrektor szkoły (każdego typu) liczącej:
do 6 oddziałów
7 – 8 oddziałów
9 – 16 oddziałów
17 – 22 oddziałów
powyżej 22 oddziałów


10
8
6
5
3

4.

Wicedyrektor szkoły

7

5.

Kierownik świetlicy szkolnej w szkole liczącej:
do 6 oddziałów
do 9 oddziałów
10 – 16 oddziałów
powyżej 16 oddziałów


20
18
14
12

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w „Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego”.

Przewodniczący Rady Miejskiej Mikołowa


Tadeusz Socha

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Pysz

Doradca podatkowy nr 11335

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »