| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 234/XV/2011 Rady Miejskiej w Sosnowcu

z dnia 27 października 2011r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów powstałych w razie odsąpienia od usunięcia pojazdu

Na podstawie art. 130a ust. 6 ustawy Prawo o Ruchu Drogowym z dnia 20 czerwca 1997r.(tekst jedn. Dz.U. z 2005r., Nr 108, poz. 908 z późn.zm.), art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust 1 i art. 41 ust 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. (tekst jedn. Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.), art.92 ust 1 pkt 1 ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998r.(tekst jedn. Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592 z późn.zm.) oraz art.4 ust.1 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktow prawnych z dnia 20 lipca 2000r.(tekst jedn. Dz.U. z 2007r., Nr 68, poz.449 z poźn.zm.)

Rada Miejska w Sosnowcu
uchwala:

§ 1. Za usunięcie pojazdu z drogi na koszt właściciela w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1 i 2 ustawy Prawo o Ruchu Drogowym ustala się opłatę w wysokości:

a) rower lub motorower - za usunięcie - 100 zł;

b) motocykl - za usunięcie - 200 zł;

c) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - za usunięcie - 440 zł;

d) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t - za usunięcie - 550 zł;

e) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t - za usunięcie - 780 zł;

f) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t - za usunięcie - 1150 zł;

g) pojazd przewożący materiały niebezpieczne - za usunięcie - 1400 zł.

§ 2. 1. Za przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdu usuniętego z drogi na koszt właściciela ustala się opłatę za każdą dobę w wysokości:

a) rower lub motorower - za każdą dobę przechowywania - 15 zł;

b) motocykl - za każdą dobę przechowywania - 22 zł;

c) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - za każdą dobę przechowywania - 33 zł;

d) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t - za każdą dobę przechowywania - 45 zł;

e) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t - za każdą dobę przechowywania - 65 zł;

f) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t - za każdą dobę przechowywania - 120 zł;

g) pojazd przewożący materiały niebezpieczne - za każdą dobę przechowywania - 180 zł;

2. Opłaty za przechowywanie pojazdu na parkingu strzeżonym nalicza się za każdą rozpoczętą dobę przechowywania pojazdu.

§ 3. Wysokości opłat wymienione w §1 i §2 ust.1 niniejszej Uchwały podane są w kwotach brutto uwzględniających należny podatek VAT.

§ 4. W przypadku odstąpienia od usuniecia pojazdu, o którym mowa w art.130a ust.2a ustawy Prawo o Ruchu Drogowym, ustala się opłatę w wysokości 50% opłaty za usunięcie pojazdu określonej w §1, uwzględniając rodzaj pojazdu.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sosnowca.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr 198/XI/2011 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów powstałych w razie odsąpienia od usunięcia pojazdu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązywania od dnia 1 stycznia 2012r.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Sosnowcu


Wilhelm Zych

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Myloview.pl

Fachowcy branży designu wnętrzarskiego, postanowili stworzyć miejsce dla użytkowników internetu, które pozwoli na wybór dekoracji ściennej najwyżej jakości - myloview.pl. Platforma artystyczna myloview.pl, to sklep internetowy, który pozwoli Państwu na wyposażenie wnętrz oryginalnymi naklejkami, muralami, fototapetami oraz obrazami.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »