| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/212/11 Rady Miasta Knurów

z dnia 16 listopada 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na obszarze miasta Knurowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 15, art. 19 pkt. 1 lit. a, pkt. 2 i pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 95, poz. 613 z późn. zmianami) Rada Miasta Knurów

§ 1. Ustalić wysokość dziennych stawek opłaty targowej: na targowisku przy ul. Targowej 2 oraz przy Al. Piastów:

1. na targowisku przy ul. Targowej 2 oraz przy Al. Piastów:

1) przy sprzedaży bezpośrednio z samochodu lub przyczepy samochodowej:

a) do 1,0 tony ładowności 11,00 zł

b) powyżej 1,0 tony do 3,0 ton ładowności 20,00 zł

c) powyżej 3,0 ton ładowności i autobusu 27,00 zł

2) przy sprzedaży ze straganu, ławy

a) o dł. max 2,0 m oraz szerokości max 1,5 m

- artykułów przemysłowych 7,50 zł

- artykułów żywnościowych i rolniczych 7,00 zł

b) o dł. max 4,0 m oraz szerokości max 2,0 m

- artykułów przemysłowych 13,50 zł

- artykułów żywnościowych i rolniczych 13,00 zł

3) przy sprzedaży z ręki, kosza, skrzynki, stolika, wózka, ziemi lub innej niż wymienione w pkt. 1 i pkt. 2 od każdego 1,0 m2 powierzchni zajętej:

- artykułów przemysłowych 6,50 zł

- artykułów żywnościowych i rolniczych 6,00 zł

- przy drobnej sprzedaży kwiatów, owoców, warzyw z własnej działki 3,50 zł

4) sprzedaż pod ekspozycją zewnętrzną towaru dla podatników podatku od nieruchomości znajdujących się na targowiskach

a) do 2 m2 2,30 zł

b) za każdy następny m2 1,00 zł

2. w pozostałych miejscach:

1) przy sprzedaży bezpośrednio z samochodu lub przyczepy samochodowej:

a) do 1,0 tony ładowności 15,00 zł

b) powyżej 1,0 tony do 3,0 ton ładowności 20,00 zł

c) powyżej 3,0 ton ładowności i autobusu 30,00 zł

2) przy sprzedaży ze straganu, ławy

a) o dł. max 2,0 m oraz szer. max 1,5 m 10,00 zł

b) o dł. max 4,0 m oraz szerokości max 2,0 m 20,00 zł

3) przy sprzedaży z ręki, kosza, skrzynki, stolika, wózka, ziemi lub innej niż wymienione w pkt. 1 i pkt. 2 - od każdego 1,0 m2 powierzchni zajętej: 8,00 zł

- przy drobnej sprzedaży kwiatów, owoców, warzyw z własnej działki 3,50 zł

§ 2. 1. Zarządzić pobór opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczyć na inkasentów przedsiębiorców Zbigniewa Wawrzykowskiego i Elżbietę Krzyżostaniak, działających w formie spółki cywilnej "Wezyr" z siedzibą w Knurowie, ul. Targowa 2.

2. Ustalić wynagrodzenie za inkaso w wysokości 25% pobranej opłaty targowej.

3. Zobowiązać inkasentów do wpłacania 100% wpływów z tytułu opłaty targowej do kasy Urzędu Miasta Knurów co najmniej 2 razy w tygodniu: w każdy poniedziałek i każdy piątek.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XVI/246/2007 Rady Miasta Knurów z dnia 19.12.2007 r. w sprawie wysokości stawek opłaty targowej na obszarze miasta Knurowa.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Knurowa.

§ 5. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła publikacja niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady


Jan Trzęsiok

reklama

POLECANE

ARTYKUŁ PARTNERSKI

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Marcin M. Wyrzykowski

Główny Księgowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »