| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/212/11 Rady Miasta Knurów

z dnia 16 listopada 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na obszarze miasta Knurowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 15, art. 19 pkt. 1 lit. a, pkt. 2 i pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 95, poz. 613 z późn. zmianami) Rada Miasta Knurów

§ 1. Ustalić wysokość dziennych stawek opłaty targowej: na targowisku przy ul. Targowej 2 oraz przy Al. Piastów:

1. na targowisku przy ul. Targowej 2 oraz przy Al. Piastów:

1) przy sprzedaży bezpośrednio z samochodu lub przyczepy samochodowej:

a) do 1,0 tony ładowności 11,00 zł

b) powyżej 1,0 tony do 3,0 ton ładowności 20,00 zł

c) powyżej 3,0 ton ładowności i autobusu 27,00 zł

2) przy sprzedaży ze straganu, ławy

a) o dł. max 2,0 m oraz szerokości max 1,5 m

- artykułów przemysłowych 7,50 zł

- artykułów żywnościowych i rolniczych 7,00 zł

b) o dł. max 4,0 m oraz szerokości max 2,0 m

- artykułów przemysłowych 13,50 zł

- artykułów żywnościowych i rolniczych 13,00 zł

3) przy sprzedaży z ręki, kosza, skrzynki, stolika, wózka, ziemi lub innej niż wymienione w pkt. 1 i pkt. 2 od każdego 1,0 m2 powierzchni zajętej:

- artykułów przemysłowych 6,50 zł

- artykułów żywnościowych i rolniczych 6,00 zł

- przy drobnej sprzedaży kwiatów, owoców, warzyw z własnej działki 3,50 zł

4) sprzedaż pod ekspozycją zewnętrzną towaru dla podatników podatku od nieruchomości znajdujących się na targowiskach

a) do 2 m2 2,30 zł

b) za każdy następny m2 1,00 zł

2. w pozostałych miejscach:

1) przy sprzedaży bezpośrednio z samochodu lub przyczepy samochodowej:

a) do 1,0 tony ładowności 15,00 zł

b) powyżej 1,0 tony do 3,0 ton ładowności 20,00 zł

c) powyżej 3,0 ton ładowności i autobusu 30,00 zł

2) przy sprzedaży ze straganu, ławy

a) o dł. max 2,0 m oraz szer. max 1,5 m 10,00 zł

b) o dł. max 4,0 m oraz szerokości max 2,0 m 20,00 zł

3) przy sprzedaży z ręki, kosza, skrzynki, stolika, wózka, ziemi lub innej niż wymienione w pkt. 1 i pkt. 2 - od każdego 1,0 m2 powierzchni zajętej: 8,00 zł

- przy drobnej sprzedaży kwiatów, owoców, warzyw z własnej działki 3,50 zł

§ 2. 1. Zarządzić pobór opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczyć na inkasentów przedsiębiorców Zbigniewa Wawrzykowskiego i Elżbietę Krzyżostaniak, działających w formie spółki cywilnej "Wezyr" z siedzibą w Knurowie, ul. Targowa 2.

2. Ustalić wynagrodzenie za inkaso w wysokości 25% pobranej opłaty targowej.

3. Zobowiązać inkasentów do wpłacania 100% wpływów z tytułu opłaty targowej do kasy Urzędu Miasta Knurów co najmniej 2 razy w tygodniu: w każdy poniedziałek i każdy piątek.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XVI/246/2007 Rady Miasta Knurów z dnia 19.12.2007 r. w sprawie wysokości stawek opłaty targowej na obszarze miasta Knurowa.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Knurowa.

§ 5. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła publikacja niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady


Jan Trzęsiok

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza FORUM r.pr. K. Piluś i s-ka sp.k.

Masowe odzyskiwanie wierzytelności

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »