| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/93/2011 Rady Gminy Pietrowice Wielkie

z dnia 10 listopada 2011r.

w sprawie zmiany wzorów deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości obowiązujących od dnia 1 stycznia 2012 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust 1, art. 41ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn.zm.), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), art. 3 ustawy z dnia 16 września 2011r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców ( Dz. U. z 2011r. Nr 232 poz. 1378 ) w zw. z art. 7, art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j.Dz.U.z 2010r. Nr 17, poz. 95),

Rada Gminy Pietrowice Wielkie uchwala:

§ 1. W uchwale Nr III/20/2011 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany wzorów deklaracji i informacji i na podatek od nieruchomości obowiązujących od dnia 1 stycznia 2011 roku

1) wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1) stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały

2) wzór deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1) stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2. Traci moc uchwała Nr III/20/2010 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany wzorów deklaracji i informacji i na podatek od nieruchomości obowiązujących od dnia 1 stycznia 2011 roku

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pietrowice Wielkie.

§ 4. Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicach ogłoszeń.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Nr XI/ 93/ 2011
Rady Gminy Pietrowice Wielkie
z dnia 10 listopada 2011 r.
Zalacznik1.doc

załącznik 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Nr XI/ 93/ 2011
Rady Gminy Pietrowice Wielkie
z dnia 10 listopada 2011 r.
Zalacznik2.doc

załącznik 2

Przewodniczący Rady Gminy Pietrowice Wielkie


Henryk Joachim Marcinek

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

ŻAKIEWICZ ADWOKACI Kancelaria Prawa Karnego i Gospodarczego Sp. k.

Ekspert prawa karnego, karno-skarbowego oraz procedury karnej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »