| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/93/2011 Rady Gminy Pietrowice Wielkie

z dnia 10 listopada 2011r.

w sprawie zmiany wzorów deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości obowiązujących od dnia 1 stycznia 2012 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust 1, art. 41ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn.zm.), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), art. 3 ustawy z dnia 16 września 2011r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców ( Dz. U. z 2011r. Nr 232 poz. 1378 ) w zw. z art. 7, art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j.Dz.U.z 2010r. Nr 17, poz. 95),

Rada Gminy Pietrowice Wielkie uchwala:

§ 1. W uchwale Nr III/20/2011 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany wzorów deklaracji i informacji i na podatek od nieruchomości obowiązujących od dnia 1 stycznia 2011 roku

1) wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1) stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały

2) wzór deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1) stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2. Traci moc uchwała Nr III/20/2010 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany wzorów deklaracji i informacji i na podatek od nieruchomości obowiązujących od dnia 1 stycznia 2011 roku

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pietrowice Wielkie.

§ 4. Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicach ogłoszeń.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Nr XI/ 93/ 2011
Rady Gminy Pietrowice Wielkie
z dnia 10 listopada 2011 r.
Zalacznik1.doc

załącznik 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Nr XI/ 93/ 2011
Rady Gminy Pietrowice Wielkie
z dnia 10 listopada 2011 r.
Zalacznik2.doc

załącznik 2

Przewodniczący Rady Gminy Pietrowice Wielkie


Henryk Joachim Marcinek

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Tobolewscy Kancelaria Doradztwa Biznesowego

Kredyty inwestycyjne, kredyt deweloperski, kredyt obrotowy, restrukturyzacja zadłużenia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »