| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/195/11 Rady Miejskiej w Zabrzu

z dnia 14 listopada 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Zabrze na 2012 rok

w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Zabrze na 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 5 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (j. t. Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) – dalej u.p.o.l., na wniosek Prezydenta Miasta Zabrze

Rada Miejska w Zabrzu
uchwala:

§ 1.

Określa się roczne stawki podatku od nieruchomości:

1) od budynków mieszkalnych lub ich części

0,70 zł

od 1 m2 pow. użytkowej

2) od budynków lub ich części, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

21,94 zł

od 1 m2 pow. użytkowej

3) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

10,24 zł

od 1 m2 pow. użytkowej

4) od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń

4,45 zł

od 1 m2 pow. użytkowej

5) od pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

7,36 zł

od 1 m2 pow. użytkowej

6) od budynków lub ich części, jeżeli nie są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej wykorzystywanych jako chlewiki, komórki, pomieszczenia na opał

5,21 zł

od 1 m2 pow. użytkowej

7) od budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 - 7 u.p.o.l.

8) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

0,84 zł

od 1 m2 powierzchni

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych

4,33 zł

od 1 ha powierzchni

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

0,43 zł

od 1 m2 powierzchni

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zabrze.

§ 3.

Traci moc Uchwała II/12/10 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Zabrze na 2011 rok.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Zabrzu


mgr Marian Czochara

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Lege Artis

Ekspert wieszjak.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »