| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/118/11 Rady Gminy Brenna

z dnia 17 listopada 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.), art. 8, art. 10, art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.), obieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r. (M.P. z 2011 r. Nr 95, poz. 961) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449 ze zm.) Rada Gminy Brenna uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się następującą wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych:

1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej w tonach, stawki podatku w złotych :

powyżej 3,5 do 5,5 Włącznie

Powyżej 5,5 do 9 Włącznie

powyżej 9 i mniej niż 12

627

942

1151

2. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12

Dopuszczalna masa całkowita

Oś jezdna(osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne

Inny system zwieszenia osi jezdnych

nie mniej niż

mniej niż

Stawka podatku w złotych

2 osie

12

18

1253

1310

18

1253

1310

3 osie

12

20

1702

1881

20

1881

2088

4 osie i więcej

12

29

1988

2191

29

2191

2600

3. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów (ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + naczepa):

a) od 3,5 ton i poniżej 12 ton

Od 3,5 tony do 7 ton włącznie

Powyżej 7 ton i poniżej 12 ton

942

1151

b) równej lub wyższej niż 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznane za równoważne

Inny system zawieszenia osi jezdnych

nie mniej niż

mniej niż

Stawka podatku w złotych

2 osie

12

25

627

835

25

31

1274

1752

31

1488

2030

3 osie

12

40

1305

1804

40

1804

2670

4. Od przyczep lub naczep, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, posiadających łącznie z pojazdem silnikowym dopuszczalną masę całkowitą:

nie mniej niż 7 t i mniej niż 8 t

450

nie mniej niż 8 t i mniej niż 10 t

450

nie mniej niż 10 t i mniej niż 12 t

450

5. Od przyczep lub naczep z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, posiadających łącznie z pojazdem silnikowym dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita

Oś jezdna ( osie jezdne)z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne

Inny system zawieszenia osi jezdnych

nie mniej niż

mniej niż

Stawka podatku w złotych

1 oś

12

25

350

450

25

550

650

2 osie

12

33

850

950

33

38

1200

1520

38

1450

1780

3 osie i więcej

12

38

1200

1325

38

1260

1400

6. Autobusy: mniej niż 30 miejsc - 835,00 zł, równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1462,00 zł

§ 2. Zwalnia się środki transportowe wykorzystywane do zapewnienia gotowości bojowej w zakresie ochrony przeciwpożarowej z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brenna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Wojnar

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin M. Wyrzykowski

Główny Księgowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »