| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/118/11 Rady Gminy Brenna

z dnia 17 listopada 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.), art. 8, art. 10, art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.), obieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r. (M.P. z 2011 r. Nr 95, poz. 961) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449 ze zm.) Rada Gminy Brenna uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się następującą wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych:

1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej w tonach, stawki podatku w złotych :

powyżej 3,5 do 5,5 Włącznie

Powyżej 5,5 do 9 Włącznie

powyżej 9 i mniej niż 12

627

942

1151

2. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12

Dopuszczalna masa całkowita

Oś jezdna(osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne

Inny system zwieszenia osi jezdnych

nie mniej niż

mniej niż

Stawka podatku w złotych

2 osie

12

18

1253

1310

18

1253

1310

3 osie

12

20

1702

1881

20

1881

2088

4 osie i więcej

12

29

1988

2191

29

2191

2600

3. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów (ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + naczepa):

a) od 3,5 ton i poniżej 12 ton

Od 3,5 tony do 7 ton włącznie

Powyżej 7 ton i poniżej 12 ton

942

1151

b) równej lub wyższej niż 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznane za równoważne

Inny system zawieszenia osi jezdnych

nie mniej niż

mniej niż

Stawka podatku w złotych

2 osie

12

25

627

835

25

31

1274

1752

31

1488

2030

3 osie

12

40

1305

1804

40

1804

2670

4. Od przyczep lub naczep, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, posiadających łącznie z pojazdem silnikowym dopuszczalną masę całkowitą:

nie mniej niż 7 t i mniej niż 8 t

450

nie mniej niż 8 t i mniej niż 10 t

450

nie mniej niż 10 t i mniej niż 12 t

450

5. Od przyczep lub naczep z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, posiadających łącznie z pojazdem silnikowym dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita

Oś jezdna ( osie jezdne)z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne

Inny system zawieszenia osi jezdnych

nie mniej niż

mniej niż

Stawka podatku w złotych

1 oś

12

25

350

450

25

550

650

2 osie

12

33

850

950

33

38

1200

1520

38

1450

1780

3 osie i więcej

12

38

1200

1325

38

1260

1400

6. Autobusy: mniej niż 30 miejsc - 835,00 zł, równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1462,00 zł

§ 2. Zwalnia się środki transportowe wykorzystywane do zapewnienia gotowości bojowej w zakresie ochrony przeciwpożarowej z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brenna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Wojnar

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

HADY KANCELARIA PRAWA GOSPODARCZEGO I PRAWA PRACY

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »