| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr BR.0007.10.57.2011 Rady Gminy Gaszowice

z dnia 24 listopada 2011r.

w sprawie opłaty targowej w gminie Gaszowice oraz zarządzenia jej poboru przez inkasentów, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 19 pkt 1 lit. a) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012r. (M.P. z dnia 25 października 2011r., Nr 95, poz. 961), po przeprowadzeniu konsultacji określonych w Uchwale nr L/244/10 Rady Gminy Gaszowice z dnia 20 maja 2010r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultacji z Radami Dzialalności Pożytku Publicznego lub organizajami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów prawa miejsowego w dziedzinach określonych działalności statutowej tych organizacji.

NA WNIOSEK WÓJTA GMINY
RADA GMINY GASZOWICE
uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się na terenie Gminy Gaszowice następujące stawki dzienne opłaty targowej:

1. Od osób fizycznych, osób prawnych oraz od jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowiskach:

1) od punktu sprzedaży w tym z pojazdów mechanicznych w wysokości – 7,00 zł od metra bieżącego powierzchni zajmowanej nie więcej niż 728,64zł. dziennie.

§ 2. Należność z tytułu opłaty targowej jest płatna w dniu prowadzenia handlu i odprowadzona na rachunek bankowy Urzędu Gminy Gaszowice następnego dnia.

§ 3. Zarządza się:

1) pobór opłaty w formie inkasa,

2) na inkasentów wyznacza się sołtysów poszczególnych sołectw:

a) Gaszowice - Czesław Kasperzec,

b) Szczerbice - Mieczysław Szymik,

c) Piece - Gabriela Oślizło,

d) Czernica - Janusz Milion,

e) Łuków Śląski - Witold Czerny.

3) wynagrodzenie inkasentów ustala się w wysokości 10 % zainkasowanych kwot.

§ 4. Traci moc Uchwała Rady Gminy Gaszowice Nr LV/269/10 z dnia 21 października 2010r. w sprawie opłaty targowej w gminie Gaszowice oraz zarządzenia jej poboru przez inkasentów, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gaszowice.

§ 6. 1. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Piotr Górecki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aleksandra Bielicka

Prawnik, specjalista w zakresie prawa konsumenckiego, cywilnego i handlowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »