| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr BR.0007.10.57.2011 Rady Gminy Gaszowice

z dnia 24 listopada 2011r.

w sprawie opłaty targowej w gminie Gaszowice oraz zarządzenia jej poboru przez inkasentów, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 19 pkt 1 lit. a) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012r. (M.P. z dnia 25 października 2011r., Nr 95, poz. 961), po przeprowadzeniu konsultacji określonych w Uchwale nr L/244/10 Rady Gminy Gaszowice z dnia 20 maja 2010r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultacji z Radami Dzialalności Pożytku Publicznego lub organizajami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów prawa miejsowego w dziedzinach określonych działalności statutowej tych organizacji.

NA WNIOSEK WÓJTA GMINY
RADA GMINY GASZOWICE
uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się na terenie Gminy Gaszowice następujące stawki dzienne opłaty targowej:

1. Od osób fizycznych, osób prawnych oraz od jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowiskach:

1) od punktu sprzedaży w tym z pojazdów mechanicznych w wysokości – 7,00 zł od metra bieżącego powierzchni zajmowanej nie więcej niż 728,64zł. dziennie.

§ 2. Należność z tytułu opłaty targowej jest płatna w dniu prowadzenia handlu i odprowadzona na rachunek bankowy Urzędu Gminy Gaszowice następnego dnia.

§ 3. Zarządza się:

1) pobór opłaty w formie inkasa,

2) na inkasentów wyznacza się sołtysów poszczególnych sołectw:

a) Gaszowice - Czesław Kasperzec,

b) Szczerbice - Mieczysław Szymik,

c) Piece - Gabriela Oślizło,

d) Czernica - Janusz Milion,

e) Łuków Śląski - Witold Czerny.

3) wynagrodzenie inkasentów ustala się w wysokości 10 % zainkasowanych kwot.

§ 4. Traci moc Uchwała Rady Gminy Gaszowice Nr LV/269/10 z dnia 21 października 2010r. w sprawie opłaty targowej w gminie Gaszowice oraz zarządzenia jej poboru przez inkasentów, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gaszowice.

§ 6. 1. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Piotr Górecki

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria GRAVIS LEGAL GROUP Widera, Sułkowski Sp.j.

Kancelaria

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »