| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/79/2011 Rady Gminy Rajcza

z dnia 8 listopada 2011r.

w sprawie opłaty miejscowej w roku 2012

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn.zm.), art.17 i art.19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz.613 z późn.zm.) oraz Rozporządzenia nr 7/91 Wojewody Bielskiego z dnia 23 lipca 1991r. w sprawie ustalenia miejsc odpowiadających kryteriom, w których pobiera się opłatę miejscową, Rada Gminy Rajcza postanawia, co następuje:

§ 1.

Ustala się w roku podatkowym 2012 stawkę opłaty miejscowej w następującej wysokości: dla osób fizycznych przebywających okresowo w celach wypoczynkowych, szkoleniowych i turystycznych w miejscowościach na terenie gminy Rajcza - 1,98 zł za jedną dobę od osoby,

§ 2.

Niezależnie od zwolnień określonych w art.17 ust.2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych opłaty miejscowej nie pobiera się:

a) od osób przebywających czasowo na terenie gminy we własnych obiektach wypoczynkowo-rekreacyjno-mieszkalnych i gruntów stanowiących przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości, podatkiem rolnym lub leśnym,

b) od niezorganizowanych grup młodzieży szkolnej, rencistów, emerytów i kombatantów.

§ 3.

Do pobierania opłaty miejscowej zobowiązani są:

a) sołtysi,

b) kierownicy obozów i wczasów,

c) kierownicy schronisk turystycznych,

d) właściciele stacji turystycznych i pensjonatów,

e) wszystkie osoby prowadzące książki meldunkowe.

§ 4.

Za pobieranie opłaty miejscowej, wymienione w § 3 osoby zobowiązane są do wydania pokwitowania o pobraniu opłaty.

§ 5.

Wszystkie osoby pobierające opłatę miejscową, za wyjątkiem pracowników Urzędu Gminy, otrzymują prowizję w wysokości 8% pobranej opłaty.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rajcza.

§ 7.

Traci moc uchwała Nr LX/349/2010 z dnia 29 października 2010r. w sprawie opłaty miejscowej w 2011r.

§ 8.

1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu również przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy oraz opublikowaniu w prasie gminnej.

Przewodnicząca Rady


Honorata Szatanik

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Roman Iwasieczko

Coach, trener, HR Biznes Partner. Długoletnie doświadczenie (od 2000 roku) jako trener biznesu, umiejętności negocjacyjnych, motywacyjnych i menedżerskich. W ramach realizowanych projektów zajmował się programami sprzedażowymi, rozwojowymi i outplacementowymi głównie dla firm FMCG, telekomunikacyjnych oraz organizacji społecznych. W ramach prowadzonych szkoleń i warsztatów wykorzystuje autorskie fabularne gry szkoleniowe, innowacyjne symulacje oraz aplikacje wirtualnej rzeczywistości, których jest pomysłodawcą i współproducentem. Jest certyfikowanym coachem ICC (International Coaching Community), Praktykiem i Masterem NLP (certyfikowanym przez Christinę Hall – The Society of Neuro-Linguistic Programming), posiada akredytację Insights Discovery oraz certyfikat interpretacji Testów Hogana (Hogan Assessment Systems) – narzędzi do szczegółowego badania potencjału osobowości na polu prywatnym i zawodowym.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »