| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/144/11 Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia 24 listopada 2011r.

w sprawie określenia na rok 2012 wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ), art. 5 ust. 1, 2 i ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm. ) RADA MIEJSKA CIESZYNA u c h w a l a, co następuje :

§ 1. Określić na rok 2012 następujące stawki podatku od nieruchomości :

1. od gruntów:

1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,81 zł od 1 m² powierzchni,

2) zajętych na pola kempingowe – 0,39 zł od 1 m² powierzchni,

3) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,26 zł od 1 ha powierzchni,

4) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,29 zł od 1 m² powierzchni;

2. od budynków lub ich części:

1) mieszkalnych - 0,67 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 21,50 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej przez rzemieślników w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle ( tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 979 z późn. zm. ), zatrudniających do 5 osób włącznie– 17,42 zł od 1 m²powierzchni użytkowej,

4) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,09 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

5) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,37 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

6) gospodarczych – 3,63 zł od 1 m² powierzchni użytkowej

7) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,26. zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

3. od budowli - 2% ich wartości

§ 2. Różnice pomiędzy stawkami podstawowymi określonymi w § 1 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 2, a stawkami w § 1 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 3 stanowią pomoc de minimis, której udzielanie następuje zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji Europejskiej (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis ( Dz. Urz. UE L 06.379.5 )

§ 3. Podmioty ubiegające się o udzielenie pomocy de minimis oraz korzystające z pomocy, o której mowa w § 2, zobowiązane są do przedkładania organowi podatkowemu następujących dokumentów :

1) zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, gminy,

2) zaświadczenia o niezaleganiu w opłacie składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne,

3) zaświadczeń lub oświadczeń o pomocy de minimis otrzymanej w okresie ostatnich 3 lat kalendarzowych,

4) informacji o uzyskaniu pomocy innej niż pomoc de minimis, dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowanych, na które udzielana jest pomoc na podstawie niniejszej uchwały,

5) oświadczenia o ilości osób zatrudnionych przez rzemieślników w przypadku opodatkowania budynków lub ich części zajętych przez nich na prowadzenie działalności gospodarczej wg stawki określonej w § 1 ust. 2 pkt 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyna

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej Cieszyna


mgr Bolesław Zemła

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Karolina Piekarczyk

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »