| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/150/11 Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia 24 listopada 2011r.

w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad jej ustalania i poboru

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ), art. 15 i art. 19 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm. ) RADA MIEJSKA CIESZYNA uchwala co następuje:

§ 1. Ustalić dzienną stawkę opłaty targowej przy sprzedaży:

1. artykułów rolno – spożywczych nieprzetworzonych sprzedawanych „z ręki”

zajmowana powierzchnia terenu

wysokość opłaty

-do 1

1,00 zł

2. artykułów rolno – spożywczych nieprzetworzonych sprzedawanych z wyznaczonego miejsca do handlu, samochodu lub przyczepy

zajmowana powierzchnia terenu

wysokość opłaty

-do 3

6,00 zł

-powyżej 3 m² do 6

12,00 zł

-powyżej 6 m² do 12 m²

18,00 zł

-powyżej 12 m² do 18 m²

24,00 zł

-powyżej 18m² do 24 m²

30,00 zł

-powyżej 24 m² do 30 m²

36,00 zł

-powyżej 30 m²

42,00 zł

3. artykułów rolno – spożywczych nieprzetworzonych sprzedawanych ze straganów lub innych urządzeń o wyznaczonej powierzchni nie wymienionych w punkcie 2

powierzchnia straganu lub innego urządzenia

wysokość opłaty

-do 5

6,00 zł

-powyżej 5 m² do 8

8,00 zł

-powyżej 8

10,00 zł

4. artykułów spożywczych konfekcjonowanych oraz artykułów przemysłowych i innych sprzedawanych z wyznaczonego miejsca do handlu, samochodu lub przyczepy

zajmowana powierzchnia terenu

wysokość opłaty

-do 3

12,00 zł

-powyżej 3 m² do 6

24,00 zł

-powyżej 6 m² do 12 m²

36,00 zł

-powyżej 12 m²do 18 m²

48,00 zł

-powyżej 18 m² do 24 m²

60,00 zł

-powyżej 24m² do 30 m²

72,00 zł

-powyżej 30m²

84,00 zł

5. artykułów spożywczych konfekcjonowanych oraz artykułów przemysłowych i innych sprzedawanych ze straganów lub innych urządzeń o wyznaczonej powierzchni nie wymienionych w punkcie 4

powierzchnia straganu lub innego urządzenia

wysokość opłaty

-do 5

22,00 zł

-powyżej 5 m² do 8

26,00 zł

-powyżej 8

30,00 zł

6. artykułów spożywczych do bezpośredniej konsumpcji sprzedawanych z tzw. punktów małej gastronomii (wózki, przyczepy, pawilony i inne urządzenia)

rodzaj urządzenia

wysokość opłaty

-z wózka gastronomicznego do 2

20,00 zł

-z przyczepy lub innego urządzenia

24,00 zł

7. poza wyznaczonym miejscem lub urządzeniem, o którym mowa w punktach od 1 do 6 lub poza powierzchnią, za którą płacony jest podatek od nieruchomości

zajmowana powierzchnia terenu

wysokość opłaty

-do 1

6,00 zł

-za każdy następny 1

6,00 zł

§ 2. W miesiącach styczniu, lutym, marcu i lipcu roku podatkowego stawki dziennej opłaty targowej określone w § 1 obniża się o 50 %.

§ 3. Wyłączyć z poboru opłaty targowej sprzedaż dokonywaną w ramach kiermaszy okolicznościowych, festynów, festiwali oraz imprez miejskich.

§ 4. W rozumieniu niniejszej Uchwały, za artykuły rolno – spożywcze nieprzetworzone uważa się również sadzonki drzew, krzewów owocowych i ozdobnych oraz sadzonki kwiatów, a także mięso, wędliny oraz ryby surowe i wędzone.

§ 5. Zarządzić pobór opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczyć inkasenta na targowiskach na terenie miasta Cieszyna - Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie – REGON – 072796313, NIP – 548-23-49-814 i ustalić wynagrodzenie z tytułu inkasa w wysokości 0,1% pobranych kwot, płatne na podstawie faktury VAT wystawionej za okresy rozliczeniowe, o których mowa w § 6 uchwały.

§ 6. Ustalić terminy płatności opłaty targowej przelewem przez inkasenta na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Cieszynie:

a) do dnia 20 każdego miesiąca z kwot pobranych od 1 do 15 dnia danego miesiąca,

b) do dnia 5 następnego miesiąca z kwot pobranych w dniach od 16 do ostatniego dnia miesiąca.

§ 7. Opłata targowa płatna jest gotówką na żądanie inkasenta w dniu dokonywania sprzedaży przez podmioty prowadzące sprzedaż.

§ 8. W razie odmowy uiszczenia należnej opłaty targowej przez podmioty dokonujące sprzedaży podlega ona ściągnięciu w trybie przewidzianym w Ordynacji podatkowej oraz w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

§ 9. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyna.

§ 10. Traci moc uchwała nr XXXVII/364/01 Rady Miejskiej w Cieszynie z dnia 22 lutego 2001 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej zasad jej ustalania i poboru.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej Cieszyna


mgr Bolesław Zemła

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Grzegorz Czarnecki

Dyrektor Ds. Sprzedaży Korporacyjnej Masterlease Polska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »