| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/150/11 Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia 24 listopada 2011r.

w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad jej ustalania i poboru

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ), art. 15 i art. 19 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm. ) RADA MIEJSKA CIESZYNA uchwala co następuje:

§ 1. Ustalić dzienną stawkę opłaty targowej przy sprzedaży:

1. artykułów rolno – spożywczych nieprzetworzonych sprzedawanych „z ręki”

zajmowana powierzchnia terenu

wysokość opłaty

-do 1

1,00 zł

2. artykułów rolno – spożywczych nieprzetworzonych sprzedawanych z wyznaczonego miejsca do handlu, samochodu lub przyczepy

zajmowana powierzchnia terenu

wysokość opłaty

-do 3

6,00 zł

-powyżej 3 m² do 6

12,00 zł

-powyżej 6 m² do 12 m²

18,00 zł

-powyżej 12 m² do 18 m²

24,00 zł

-powyżej 18m² do 24 m²

30,00 zł

-powyżej 24 m² do 30 m²

36,00 zł

-powyżej 30 m²

42,00 zł

3. artykułów rolno – spożywczych nieprzetworzonych sprzedawanych ze straganów lub innych urządzeń o wyznaczonej powierzchni nie wymienionych w punkcie 2

powierzchnia straganu lub innego urządzenia

wysokość opłaty

-do 5

6,00 zł

-powyżej 5 m² do 8

8,00 zł

-powyżej 8

10,00 zł

4. artykułów spożywczych konfekcjonowanych oraz artykułów przemysłowych i innych sprzedawanych z wyznaczonego miejsca do handlu, samochodu lub przyczepy

zajmowana powierzchnia terenu

wysokość opłaty

-do 3

12,00 zł

-powyżej 3 m² do 6

24,00 zł

-powyżej 6 m² do 12 m²

36,00 zł

-powyżej 12 m²do 18 m²

48,00 zł

-powyżej 18 m² do 24 m²

60,00 zł

-powyżej 24m² do 30 m²

72,00 zł

-powyżej 30m²

84,00 zł

5. artykułów spożywczych konfekcjonowanych oraz artykułów przemysłowych i innych sprzedawanych ze straganów lub innych urządzeń o wyznaczonej powierzchni nie wymienionych w punkcie 4

powierzchnia straganu lub innego urządzenia

wysokość opłaty

-do 5

22,00 zł

-powyżej 5 m² do 8

26,00 zł

-powyżej 8

30,00 zł

6. artykułów spożywczych do bezpośredniej konsumpcji sprzedawanych z tzw. punktów małej gastronomii (wózki, przyczepy, pawilony i inne urządzenia)

rodzaj urządzenia

wysokość opłaty

-z wózka gastronomicznego do 2

20,00 zł

-z przyczepy lub innego urządzenia

24,00 zł

7. poza wyznaczonym miejscem lub urządzeniem, o którym mowa w punktach od 1 do 6 lub poza powierzchnią, za którą płacony jest podatek od nieruchomości

zajmowana powierzchnia terenu

wysokość opłaty

-do 1

6,00 zł

-za każdy następny 1

6,00 zł

§ 2. W miesiącach styczniu, lutym, marcu i lipcu roku podatkowego stawki dziennej opłaty targowej określone w § 1 obniża się o 50 %.

§ 3. Wyłączyć z poboru opłaty targowej sprzedaż dokonywaną w ramach kiermaszy okolicznościowych, festynów, festiwali oraz imprez miejskich.

§ 4. W rozumieniu niniejszej Uchwały, za artykuły rolno – spożywcze nieprzetworzone uważa się również sadzonki drzew, krzewów owocowych i ozdobnych oraz sadzonki kwiatów, a także mięso, wędliny oraz ryby surowe i wędzone.

§ 5. Zarządzić pobór opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczyć inkasenta na targowiskach na terenie miasta Cieszyna - Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie – REGON – 072796313, NIP – 548-23-49-814 i ustalić wynagrodzenie z tytułu inkasa w wysokości 0,1% pobranych kwot, płatne na podstawie faktury VAT wystawionej za okresy rozliczeniowe, o których mowa w § 6 uchwały.

§ 6. Ustalić terminy płatności opłaty targowej przelewem przez inkasenta na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Cieszynie:

a) do dnia 20 każdego miesiąca z kwot pobranych od 1 do 15 dnia danego miesiąca,

b) do dnia 5 następnego miesiąca z kwot pobranych w dniach od 16 do ostatniego dnia miesiąca.

§ 7. Opłata targowa płatna jest gotówką na żądanie inkasenta w dniu dokonywania sprzedaży przez podmioty prowadzące sprzedaż.

§ 8. W razie odmowy uiszczenia należnej opłaty targowej przez podmioty dokonujące sprzedaży podlega ona ściągnięciu w trybie przewidzianym w Ordynacji podatkowej oraz w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

§ 9. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyna.

§ 10. Traci moc uchwała nr XXXVII/364/01 Rady Miejskiej w Cieszynie z dnia 22 lutego 2001 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej zasad jej ustalania i poboru.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej Cieszyna


mgr Bolesław Zemła

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

adw. Agata Stanilewicz-Krzysztofiak

Partner Kancelarii Kawczyński i Kieszkowski Adwokaci i Radcowie Prawni sp. p. www.kklaw.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »