| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 52/XVII/2011 Rady Gminy Opatów

z dnia 17 listopada 2011r.

w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości, opłaty targowej

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8,art.40 ust.1, art.41 ust.1, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( J.t. Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591z póź. zmianami), art.5 ust.1 , art.19 pkt 1 lit.a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (J.t.-Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz.613 z póź. zm.) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25 października 2011r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. Nr 95 poz. 961).

Rada Gminy w Opatowie uchwala :

§ 1. Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości w następujących wysokościach :

1. od budynków mieszkalnych lub ich części – 0,50 zł. za 1 m2 powierzchni użytkowej

2. od budynków lub ich części związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 15,10 zł. za 1 m2 powierzchni użytkowej

3. od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,24 zł. za 1 m2 powierzchni użytkowej

4. od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej , zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,45 zł. za 1 m2 powierzchni użytkowej

5. od pozostałych budynków lub ich części , w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 3,80 zł. za 1 m2 powierzchni użytkowej

6. od budowli - 2% ich wartości na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

7. od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób sklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,55 zł. za 1 m2 powierzchni

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych -4,33 zł. od 1 ha powierzchni

c) pozostałych , w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,13 zł. za 1 m2 powierzchni

§ 2. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej w wysokości :

1. Handel z ręki , kosza- 4,00 zł.

2. Handel z samochodu osobowego - 7,00 zł.

3. Handel z samochodu osobowego z przyczepą - 10,00 zł.

4. Handel z samochodu dostawczego -10,00 zł.

5. Handel z samochodu ciężarowego -12,00 zł.


§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku .

Przewodniczący Rady Gminy Opatów


mgr inż. Witold Łacny

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Accreo

Accreo to firma doradcza, oferująca usługi dedykowane przedsiębiorstwom i klientom indywidualnym w zakresie doradztwa podatkowego i prawnego, business restructuringu oraz doradztwa europejskiego przede wszystkim w obszarze pozyskiwania dotacji i funduszy unijnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »