| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/167/2011 Rady Miejskiej SKoczowa

z dnia 17 listopada 2011r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1, art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 10 i   art. 12 ust.4 ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   o opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z   2010 r. Nr 95 poz.613z późn. zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z   dnia 19 października 2011 r. w   sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i   opłat lokalnych w   2012 r. (M.P. Nr 95 poz. 961) i   Obwieszczenia Ministra Finansów z   dnia 20 października 2011 r. w   sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w   2012 r. (M.P. Nr 95 poz. 962)   -   Rada Miejska Skoczowa   uchwala:  

§   1.  

Wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych:  

1.   Od samochodów o   dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 ton i   poniżej 12 ton:  

 

Dopuszczalna masa całkowita w   tonach  

Powyżej 3,5 do 5,5 włącznie  

Powyżej 5,5 do 9   włącznie  

Powyżej 9   i mniej niż 12 ton  

 

Stawka podatku w   złotych  

a/ wyprodukowane  
po 2006 r.  

530,00  

950,00  

1.170,00  

a/ wyprodukowane  
w 2006 r. i   wcześniej  

630,00  

1.050,00  

1.270,00  

2.   Od samochodów ciężarowych samochodów masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:  

 

Dopuszczalna masa całkowita w   tonach  

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne  

Inny system zawieszenia osi  

Nie mniej niż  

Mniej niż  

Stawka podatku w   złotych  

 

 

2 osie  

 

15  

1.480,00  

1.680,00  

15  

 

1.680,00  

1.890,00  

 

 

3 osie  

 

20  

1.890,00  

2.100,00  

20  

 

2.100,00  

2.400,00  

 

 

4 osie i   więcej  

 

29  

2.100,00  

2.200,00  

29  

 

2.320,00  

2.570,00  

3.   Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z   naczepą lub przyczepą o   dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:  

a)   od 3,5 ton i   poniżej 12 ton:  

 

Dopuszczalna masa całkowita w   tonach  

Wyprodukowane po roku 2005  

Wyprodukowane w   roku 2005 i   wcześniej  

Do 7   ton  

630,00  

850,00  

Powyżej 7   ton i   poniżej 12 ton  

850,00  

1.050,00  

b)  


  równej lub wyższej niż 12 ton:  

 

Dopuszczalna masa całkowita w   tonach  

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne  

Inny system zawieszenia osi  

Nie mniej niż  

Mniej niż  

Stawka podatku w   złotych  

 

 

2 osie  

 

25  

530,00  

730,00  

25  

31  

730,00  

970,00  

31  

 

1.500,00  

2.050,00  

 

 

3 osie  

 

40  

1.330,00  

1.820,00  

40  

 

1.820,00  

2.700,00  

4.   Od przyczep lub naczep, które łącznie z   pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7   ton i   poniżej 12 ton, z   wyjątkiem związanych z   działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:  

a)   wyprodukowane po roku 2006 - 330,00 zł,  

b)   wyprodukowane w   roku 2006 i   wcześniej - 430,00 zł.  

5.   Od przyczep i   naczep, które łącznie z   pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, w   wyjątkiem związanych wyłącznie z   działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:  

 

Dopuszczalna masa całkowita w   tonach  

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne  

Inny system zawieszenia osi  

Nie mniej niż  

Mniej niż  

Stawka podatku w   złotych  

 

 

1 oś  

12  

20  

370,00  

430,00  

20  

 

530,00  

630,00  

 

 

2 osie  

12  

33  

850,00  

950,00  

33  

37  

1.200,00  

1.520,00  

37  

 

1.420,00  

1.790,00  

 

 

3 osie  

12  

36  

950,00  

1.050,00  

36  

44  

1.170,00  

1.360,00  

44  

 

1.260,00  

1.370,00  

6.   Od autobusów:  

 

Liczba miejsc siedzących  

Mniej niż 30 miejsc  

Równej lub więcej niż 30 miejsc  

 

Stawka podatku w   złotych  

a/ wyprodukowanych po  
2005 roku  

1.050,00  

1.680,00  

b/ wyprodukowanych w   roku  
2005 i   wcześniej  

1.170,00  

1.840,00  

§   2.  

1.   Zwalnia się od podatku od środków transportowych środki transportowe stanowiące mienie komunalne o   dopuszczalnej masie całkowitej do 12 ton.  

2.   Zwalnia się od podatku od środków transportowych autobusy bez względu na ilość miejsc siedzących wykorzystywane dla potrzeb kultury fizycznej i   sportu oraz oświaty i   wychowania – nie przeznaczone na działalność gospodarczą.  

§   3.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Skoczowa.  

§   4.  

Traci moc Uchwała Nr XLIX/621/2010 Rady Miejskiej Skoczowa z   dnia 28 października 2010 r. sprawie ustalenia wysokości stawek oraz zwolnień w   podatku od środków transportowych  

§   5.  

Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego i   w „Wieściach Skoczowskich”.  

§   6.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od dnia 1   stycznia 2012r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Skoczowa  


Tadeusz   Koniarczyk

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

MojeBiuro24

MojeBiuro24.pl jest platformą dedykowaną biurom rachunkowym w celu ułatwienia pracy księgowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »