| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/167/2011 Rady Miejskiej SKoczowa

z dnia 17 listopada 2011r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1, art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 10 i   art. 12 ust.4 ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   o opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z   2010 r. Nr 95 poz.613z późn. zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z   dnia 19 października 2011 r. w   sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i   opłat lokalnych w   2012 r. (M.P. Nr 95 poz. 961) i   Obwieszczenia Ministra Finansów z   dnia 20 października 2011 r. w   sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w   2012 r. (M.P. Nr 95 poz. 962)   -   Rada Miejska Skoczowa   uchwala:  

§   1.  

Wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych:  

1.   Od samochodów o   dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 ton i   poniżej 12 ton:  

 

Dopuszczalna masa całkowita w   tonach  

Powyżej 3,5 do 5,5 włącznie  

Powyżej 5,5 do 9   włącznie  

Powyżej 9   i mniej niż 12 ton  

 

Stawka podatku w   złotych  

a/ wyprodukowane  
po 2006 r.  

530,00  

950,00  

1.170,00  

a/ wyprodukowane  
w 2006 r. i   wcześniej  

630,00  

1.050,00  

1.270,00  

2.   Od samochodów ciężarowych samochodów masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:  

 

Dopuszczalna masa całkowita w   tonach  

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne  

Inny system zawieszenia osi  

Nie mniej niż  

Mniej niż  

Stawka podatku w   złotych  

 

 

2 osie  

 

15  

1.480,00  

1.680,00  

15  

 

1.680,00  

1.890,00  

 

 

3 osie  

 

20  

1.890,00  

2.100,00  

20  

 

2.100,00  

2.400,00  

 

 

4 osie i   więcej  

 

29  

2.100,00  

2.200,00  

29  

 

2.320,00  

2.570,00  

3.   Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z   naczepą lub przyczepą o   dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:  

a)   od 3,5 ton i   poniżej 12 ton:  

 

Dopuszczalna masa całkowita w   tonach  

Wyprodukowane po roku 2005  

Wyprodukowane w   roku 2005 i   wcześniej  

Do 7   ton  

630,00  

850,00  

Powyżej 7   ton i   poniżej 12 ton  

850,00  

1.050,00  

b)  


  równej lub wyższej niż 12 ton:  

 

Dopuszczalna masa całkowita w   tonach  

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne  

Inny system zawieszenia osi  

Nie mniej niż  

Mniej niż  

Stawka podatku w   złotych  

 

 

2 osie  

 

25  

530,00  

730,00  

25  

31  

730,00  

970,00  

31  

 

1.500,00  

2.050,00  

 

 

3 osie  

 

40  

1.330,00  

1.820,00  

40  

 

1.820,00  

2.700,00  

4.   Od przyczep lub naczep, które łącznie z   pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7   ton i   poniżej 12 ton, z   wyjątkiem związanych z   działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:  

a)   wyprodukowane po roku 2006 - 330,00 zł,  

b)   wyprodukowane w   roku 2006 i   wcześniej - 430,00 zł.  

5.   Od przyczep i   naczep, które łącznie z   pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, w   wyjątkiem związanych wyłącznie z   działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:  

 

Dopuszczalna masa całkowita w   tonach  

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne  

Inny system zawieszenia osi  

Nie mniej niż  

Mniej niż  

Stawka podatku w   złotych  

 

 

1 oś  

12  

20  

370,00  

430,00  

20  

 

530,00  

630,00  

 

 

2 osie  

12  

33  

850,00  

950,00  

33  

37  

1.200,00  

1.520,00  

37  

 

1.420,00  

1.790,00  

 

 

3 osie  

12  

36  

950,00  

1.050,00  

36  

44  

1.170,00  

1.360,00  

44  

 

1.260,00  

1.370,00  

6.   Od autobusów:  

 

Liczba miejsc siedzących  

Mniej niż 30 miejsc  

Równej lub więcej niż 30 miejsc  

 

Stawka podatku w   złotych  

a/ wyprodukowanych po  
2005 roku  

1.050,00  

1.680,00  

b/ wyprodukowanych w   roku  
2005 i   wcześniej  

1.170,00  

1.840,00  

§   2.  

1.   Zwalnia się od podatku od środków transportowych środki transportowe stanowiące mienie komunalne o   dopuszczalnej masie całkowitej do 12 ton.  

2.   Zwalnia się od podatku od środków transportowych autobusy bez względu na ilość miejsc siedzących wykorzystywane dla potrzeb kultury fizycznej i   sportu oraz oświaty i   wychowania – nie przeznaczone na działalność gospodarczą.  

§   3.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Skoczowa.  

§   4.  

Traci moc Uchwała Nr XLIX/621/2010 Rady Miejskiej Skoczowa z   dnia 28 października 2010 r. sprawie ustalenia wysokości stawek oraz zwolnień w   podatku od środków transportowych  

§   5.  

Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego i   w „Wieściach Skoczowskich”.  

§   6.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od dnia 1   stycznia 2012r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Skoczowa  


Tadeusz   Koniarczyk

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Adam Głos

Od stycznia 2013 roku pełni funkcję Prezesa Tax Care. Wcześniej, przez blisko trzy lata, pracował na stanowiskach: Dyrektora Sprzedaży oraz Wiceprezesa Zarządu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »