| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/168/2011 Rady Miejskiej SKoczowa

z dnia 17 listopada 2011r.

w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

Na podstawie art. 18 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z   2001 roku Nr 142, poz. 1591 z   późniejszymi zmianami), art. 6   ust. 13 ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   o opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z   2010 r. Nr 95 poz.613 z   późn. zm.)- Rada Miejska Skoczowa uchwala:  

§   1.  

1.   Ustala się wzór   Informacji w   sprawie podatku od nieruchomości   dla osób fizycznych, który stanowi załącznik nr 1   do uchwały.  

2.   Ustala się wzór   Deklaracji w   sprawie podatku od nieruchomości   dla osób prawnych, który stanowi załącznik nr 2   do uchwały.  

3.   Ustala się wzór   Informacji w   sprawie podatku rolnego   dla osób fizycznych, który stanowi załącznik nr 3   do uchwały.  

4.   Ustala się wzór   Deklaracji w   sprawie podatku rolnego   dla osób prawnych, który stanowi załącznik nr 4   do uchwały.  

5.   Ustala się wzór   Informacji w   sprawie leśnego   dla osób fizycznych , który stanowi załącznik nr 5   do uchwały.  

6.   Ustala się wzór   Deklaracji w   sprawie podatku leśnego   dla osób prawnych, który stanowi załącznik nr 6   do uchwały.  

§   2.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Skoczowa.  

§   3.  

Traci moc:  

-   Uchwała Nr IX/129/2011 Rady Miejskiej Skoczowa z   dnia 18 sierpnia 2011 r. w   sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Skoczowa Nr XXXIX/467/2009 z   dnia 26 listopada 2009 r. w   sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Skoczowa Nr III/20/2006 z   dnia 14 grudnia 2006 r. w   sprawie ustalenia wzorów deklaracji i   informacji w   sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i   leśnego,  

-   Uchwała Rady Miejskiej Skoczowa Nr XLIX/622/2010 z   dnia 28 października 2010 r. w   sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Skoczowa Nr III/20/2006 z   dnia 14 grudnia 2006 r. w   sprawie ustalenia wzorów deklaracji i   informacji w   sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i   leśnego oraz uchwały Rady Miejskiej Skoczowa Nr XXXIX/467/2009 z   dnia 26 listopada 2009 r. w   sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Skoczowa Nr Nr III/20/2006 z   dnia 14 grudnia 2006 r. w   sprawie ustalenia wzorów deklaracji i   informacji w   sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i   leśnego,  

-   Uchwała Rady Miejskiej Skoczowa Nr XXXIX/467/2009 z   dnia 26 listopada 2009 r. w   sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Skoczowa Nr III/20/2006 z   dnia 14 grudnia 2006 r. w   sprawie ustalenia wzorów deklaracji i   informacji w   sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i   leśnego,  


-   Uchwała Rady Miejskiej Skoczowa Nr III/20/2006 z   dnia 14 grudnia 2006 r. w   sprawie ustalenia wzorów deklaracji i   informacji w   sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i   leśnego.  

§   4.  

Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego i   w „Wieściach Skoczowskich”  

§   5.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od dnia 1   stycznia 2012 r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Skoczowa  


Tadeusz   Koniarczyk

 


IN – 1   INFORMACJA W   SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI  
Zalacznik1.pdf


DN – 1   DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI  
Zalacznik2.pdf


IR – 1   INFORMACJA W   SPRAWIE PODATKU ROLNEGO  
Zalacznik3.pdf


DR – 1   DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY  
Zalacznik4.pdf


IL-1 INFORMACJA W   SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO  
Zalacznik5.pdf


DL-1 DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY  
Zalacznik6.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

INDOS SA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »