| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/75/2011 Rady Miejskiej w Żarkach

z dnia 25 listopada 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) i Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r. (Mon. Polski z dnia 25 października 2011 r., Nr 95, poz. 961) - Rada Miejska w Żarkach uchwala:
§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości:
1. od budynków lub ich części;
1) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części – 0,61 zł,
2) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 17,85 zł,
3) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 9,70 zł,
4) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,21 zł,
5) od 1 m2 powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części:
a) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 6,97 zł,
b) letniskowych z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 6,97 zł,
c) nie wymienionych w pkt. 5a i 5b z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 3,99 zł.
2. od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3 – 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
3. od gruntów:
1) od 1 m2 powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,72 zł,
2) od 1 ha powierzchni pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,10 zł,
3) od 1 m2 powierzchni gruntów pozostałych zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,39 zł,
4) od 1 m2 powierzchni gruntów pozostałych – 0,21 zł.
§ 2. Traci moc Uchwała Nr XLII/275/2010 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 29 października 2010 roku w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 267 poz. 4425 z późn. zm.).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Żarki.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku oraz podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie na terenie gminy Żarki.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Żarkach

Stanisława Nowak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Małopolski Instytut Studiów Podatkowych

Doradztwo podatkowe, rachunkowość, audyt, obsługa i pomoc w trakcie postępowań z organami podatkowymi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »