| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/76/2011 Rady Miejskiej w Żarkach

z dnia 25 listopada 2011r.

w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w 2012 roku


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm..) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) - Rada Miejska w Żarkach uchwala:
§ 1. 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki lub ich części oraz grunty zajęte na potrzeby:
1) ochrony przeciwpożarowej,
2) działalności oświatowo - kulturalnej,
3) działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu,
4) pomocy społecznej
2. Zwolnienia wymienione w ustępie 1 nie odnoszą się do budynków lub ich części, gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
3. Zwalnia się z podatku od nieruchomości: grunty, budynki lub ich części oraz budowle służące do odprowadzania i oczyszczania ścieków, poboru i uzdatniania wody.
§ 2. Traci moc Uchwała Nr XLII/276/2010 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 29 października 2010 roku w sprawie: zwolnień z podatku od nieruchomości w 2011 roku (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 267 poz. 4426)
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Żarki.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku oraz podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie na terenie gminy Żarki.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Żarkach

Stanisława Nowak
reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »