| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/121/2011 Rady Miejskiej w Żywcu

z dnia 24 listopada 2011r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/104/2011 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 27 października 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadanych środków transportowych w 2012 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) art. 10 ust. 1 i 2 i art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) Rada Miejska w Żywcu uchwala co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XVII/104/2011 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 27 października 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadanych środków transportowych w 2012 roku § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

Inny system zawieszenia osi

Nie mniej niż:

Mniej niż:

Stawka podatku w złotych

2 osie

12 t

15 t

2.060,00

2.290,00

15 t

20 t

2.290,00

2.550,00

20 t

2.470,00

2.740,00

3 osie

12 t

20 t

2.060,00

2.290,00

20 t

25 t

2.290,00

2.550,00

25 t

2.470,00

2.740,00

4 osie i więcej

12 t

25 t

2.060,00

2.290,00

25 t

29 t

2.290,00

2.550,00

29 t

2.470,00

2.880,00

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3.

1) Uchwała wchodzi w życie 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r.

2) Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żywcu


Krzysztof Greń

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Liberty Direct

Liberty Direct to firma ubezpieczeniowa należąca do międzynarodowej Grupy Liberty Mutual Insurance, oferująca usługi dla Klientów indywidualnych oraz małych przedsiębiorstw.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »