| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/121/2011 Rady Miejskiej w Żywcu

z dnia 24 listopada 2011r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/104/2011 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 27 października 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadanych środków transportowych w 2012 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) art. 10 ust. 1 i 2 i art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) Rada Miejska w Żywcu uchwala co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XVII/104/2011 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 27 października 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadanych środków transportowych w 2012 roku § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

Inny system zawieszenia osi

Nie mniej niż:

Mniej niż:

Stawka podatku w złotych

2 osie

12 t

15 t

2.060,00

2.290,00

15 t

20 t

2.290,00

2.550,00

20 t

2.470,00

2.740,00

3 osie

12 t

20 t

2.060,00

2.290,00

20 t

25 t

2.290,00

2.550,00

25 t

2.470,00

2.740,00

4 osie i więcej

12 t

25 t

2.060,00

2.290,00

25 t

29 t

2.290,00

2.550,00

29 t

2.470,00

2.880,00

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3.

1) Uchwała wchodzi w życie 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r.

2) Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żywcu


Krzysztof Greń

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Finesia Consulting Sp. z o.o.

Usługi księgowe i kadrowo-płacowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »