| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/89/11 Rady Gminy Jaworze

z dnia 17 listopada 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 95 poz. 613, ze zm.)

Rada Gminy Jaworze uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych :

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:

- powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 600 zł

- powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1050 zł

- powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1250 zł

2) równej lub wyższej niż 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

nie mniej niż

mniej niż

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

inny system zawieszenia osi

Stawka podatku w złotych

Dwie osie

12

15

1500

1550

15

1550

1650

Trzy osie

12

23

1600

1700

23

1750

1850

Cztery osie i więcej

12

29

2100

2200

29

2300

2600

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów

a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton

- ciągniki o dopuszczalnej masie całkowitej do 7 ton – 1150 zł

- ciągniki o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7 ton i poniżej 12 ton – 1350 zł

b) równej lub wyższej niż 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

nie mniej niż

mniej niż

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

inny system zawieszenia osi

Stawka podatku w złotych

Dwie osie

12

25

1450

1550

25

31

1550

1650

31

1650

2050

Trzy osie i więcej

12

36

1750

1900

36

40

1850

2000

40

1950

2700

4) od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 1050 zł

5) od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

nie mniej niż

mniej niż

zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

inny system zawieszenia osi

Stawka podatku w złotych

Jedna oś

12

25

550

650

25

650

750

Dwie osie

12

33

850

1050

33

38

1050

1450

38

1250

1800

Trzy osie i więcej

12

36

1050

1350

36

1150

1550

6) Autobusy o ilości miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 30 miejsc – 1350 zł

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc – 1650 zł

§ 2. Traci moc uchwała Nr XL/316/10 Rady Gminy Jaworze z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych (Dz.U. Woj. Śląskiego Nr 267, poz. 4382).

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Jaworze.

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Jaworzu.

Przewodniczący Rady Gminy Jaworze


Andrzej Śliwka

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich
1.dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992r.),
2.dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie pobierania opłat niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999r.).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczącą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej- wydanie specjalne.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Michał Koralewski

Aplikant radcowski, ekspert w dziedzinie prawa handlowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »