| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/89/11 Rady Gminy Jaworze

z dnia 17 listopada 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 95 poz. 613, ze zm.)

Rada Gminy Jaworze uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych :

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:

- powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 600 zł

- powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1050 zł

- powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1250 zł

2) równej lub wyższej niż 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

nie mniej niż

mniej niż

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

inny system zawieszenia osi

Stawka podatku w złotych

Dwie osie

12

15

1500

1550

15

1550

1650

Trzy osie

12

23

1600

1700

23

1750

1850

Cztery osie i więcej

12

29

2100

2200

29

2300

2600

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów

a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton

- ciągniki o dopuszczalnej masie całkowitej do 7 ton – 1150 zł

- ciągniki o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7 ton i poniżej 12 ton – 1350 zł

b) równej lub wyższej niż 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

nie mniej niż

mniej niż

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

inny system zawieszenia osi

Stawka podatku w złotych

Dwie osie

12

25

1450

1550

25

31

1550

1650

31

1650

2050

Trzy osie i więcej

12

36

1750

1900

36

40

1850

2000

40

1950

2700

4) od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 1050 zł

5) od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

nie mniej niż

mniej niż

zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

inny system zawieszenia osi

Stawka podatku w złotych

Jedna oś

12

25

550

650

25

650

750

Dwie osie

12

33

850

1050

33

38

1050

1450

38

1250

1800

Trzy osie i więcej

12

36

1050

1350

36

1150

1550

6) Autobusy o ilości miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 30 miejsc – 1350 zł

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc – 1650 zł

§ 2. Traci moc uchwała Nr XL/316/10 Rady Gminy Jaworze z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych (Dz.U. Woj. Śląskiego Nr 267, poz. 4382).

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Jaworze.

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Jaworzu.

Przewodniczący Rady Gminy Jaworze


Andrzej Śliwka

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich
1.dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992r.),
2.dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie pobierania opłat niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999r.).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczącą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej- wydanie specjalne.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Bridgestone

To czołowy światowy producent opon do samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych, motocykli, maszyn rolniczych, samolotów oraz maszyn do robót ziemnych, a także dostawca rozwiązań w zakresie bieżnikowania Bandag dla samochodów ciężarowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »