| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/90/11 Rady Gminy Jaworze

z dnia 17 listopada 2011r.

w sprawie opłaty od posiadania psów

Działając na podstawie art.18 ust. 2 pkt.8 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) oraz art. 18a i art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 95 poz. 613, ze zm.)

Rada Gminy Jaworze uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się na terenie Gminy Jaworze opłatę od posiadania psów.

§ 2. Określa stawkę roczną opłaty od posiadania psów w wysokości 30,-zł od każdego psa .

§ 3. 1. Opłata od posiadania psów płatna jest z góry, bez wezwania do kasy Urzędu lub na konto Urzędu Gminy Jaworze Nr 45 8117 0003 0012 0261 2000 0010 w Banku Spółdzielczym Jasienica w terminie do 31 maja roku podatkowego lub w terminie 14 dni od dnia wejścia w posiadanie psa.

2. Wysokość opłaty wymieniona w § 2 niniejszej uchwały ulega obniżeniu o połowę w przypadku wejścia w posiadanie psa po dniu 30 czerwca roku kalendarzowego.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaworze.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XL/318/10 z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie opłaty od posiadania psów (Dz.U. Woj. Śląskiego Nr 267, poz. 4384).

§ 6. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.

2. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Jaworze.

Przewodniczący Rady Gminy Jaworze


Andrzej Śliwka

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich
1.dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992r.),
2.dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie pobierania opłat niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999r.).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczącą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej- wydanie specjalne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Rödl & Partner

Doradztwo podatkowe, prawne, biznesowe, audyt, księgowość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »