| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/139/11 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych

z dnia 22 listopada 2011r.

w sprawie podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591z późn. zm./, art. 10 ust.1 i 2, art. 12b oraz art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych /jednolity tekst Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613, z późn. zm./, obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r. /M.P. z dnia 25 października 2011 r. Nr 95, poz. 961/ oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 20 października 2011r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012 r. /M.P. z dnia 25 października 2011 r. Nr 95, poz.962/ po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Rada Miejska w Łaziskach Górnych uchwala :

1. Stawki podatku od środków transportowych w wysokości określonej w załączniku Nr 1 stanowiącym integralną część uchwały.

2. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta.

3. Zobowiązać Burmistrza Miasta do złożenia wniosku o opublikowanie treści uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczacy Rady Miejskiej


Tadeusz Król


Załącznik do Uchwały Nr XIV/139/11
Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych
z dnia 22 listopada 2011 r.
Zalacznik1.doc

uchwała transport załącznik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Lubasz i Wspólnicy

Kancelaria Radców Prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »