| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/141/11 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych

z dnia 22 listopada 2011r.

w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm./ art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych /tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm./ po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Rada Miejska w Łaziskach Górnych uchwala :

1. Zwolnić z podatku od nieruchomości:

a) grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części stanowiące własność Gminy będące w posiadaniu gminnych jednostek budżetowych z wyjątkiem zajętych na cele mieszkaniowe lub prowadzenie działalności gospodarczej,

b) grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części stanowiące własność Gminy nie oddane w posiadanie zależne,

c) grunty Skarbu Państwa będące w użytkowaniu wieczystym Gminy,

d) grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części stanowiące własność Gminy zajęte na potrzeby kultury fizycznej, sportu i rekreacji, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

e) grunty niezabudowane o powierzchni nie przekraczającej 50 m2 nabyte od Gminy w drodze przetargu pod budowę garaży,

f) grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części stanowiące własność Gminy zajęte na działalność statutową Ochotniczych Straży Pożarnych zgodnie z aktualnie obowiązującą ustawą o ochronie przeciwpożarowej,

g) grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części stanowiące własność Gminy zajęte na prowadzenie przez Gminę żłobków i klubów dziecięcych, zgodnie z aktualnie obowiązującą ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat.

2. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta.

3. Zobowiązać Burmistrza Miasta do złożenia wniosku o opublikowanie uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.


5. Traci moc uchwała Nr XXXVII/492/09 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Tadeusz Król

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dziennik Gazeta Prawna

Największy polski dziennik prawno-gospodarczy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »