| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/98/2011 Rady Gminy Milówka

z dnia 16 listopada 2011r.

w sprawie zmiany Uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek opłaty targowej na 2012r. i jej poboru

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 - z późn. zm.), art. 15, 16 i 19 pkt 1, lit.a) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2006r. Nr 121 poz. 844 z późn. zm.), w zw. z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 19 października 2011r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012r. ( M.P. 2011 Nr 95 poz. 961), art.4 ust.1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 68 poz. 449 z późn.zm.),

Rada Gminy Milówka uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Rady Gminy Milówka Nr XVI/89/2011 z dnia 29 października 2011r.w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na 2012r. i jej poboru, ust.1 § 1 otrzymuje następujące nowe brzmienie: „ 1. Określa się na rok 2012, wysokość stawek opłaty targowej, obowiązujących: na targowiskach wyznaczonych i oznakowanych przez Gminę - przy ul. Targowej, Mostowe i Targowisku Regionalnym przy Pl. Wolności oraz w innych miejscach:

w dni targów cotygodniowych

lub okolicznościowych

w inne dni

a) z tytułu sprzedaży na jednym stanowisku

o powierzchni do 3 m2 – dziennie

- za każde zajęte następne 3m2 powierzchni dodatkowo -dziennie

20,00zł

20,00 zł

10,00 zł.

10,00 zł

b) przy sprzedaży z ręki lub z kosza

( w tym drobnych zwierząt) – dziennie

8,00 zł.

4,00 zł.

Podstawę wyliczenia opłaty, o której mowa w ust. 1, ustala się dla wszystkich form sprzedaży (stoisko, stolik, pawilon przenośny, namiot, wykładzina, samochód osobowy, dostawczy, ciężarowy, wóz konny) - na równych zasadach, tj. od zajętej powierzchni.”

§ 2.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty t.j. przez jej rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w sołectwach wchodzących w skład Gminy Milówka i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

§ 3.

Uchwała niniejsza wchodzi w życie po upływie 14-tu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012r. a jej wykonanie powierza się Wójtowi Gminy.

Przewodniczący Rady


Dariusz Kocierz

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Rakowski

Dyrektor ds. prawnych, Związek Polskiego Leasingu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »