| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/118/2011 Rady Gminy Mstów

z dnia 4 listopada 2011r.

w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji służących do naliczenia podatków

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.8, art. 40, art.41 ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz.U.Nr 200 poz.1682 z późn. zm.), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.), oraz art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych(1) (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), oraz art.4 ust.1 i art.13 pkt.2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 197, poz.1172)

(1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1. dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17. 12. 1992),
2. dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe ( DZ. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

Rada Gminy Mstów
uchwala:

§ 1.

1. Ustala się wzór informacji o lasach do naliczenia podatku leśnego stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały.

2. Ustala się wzór informacji o nieruchomościach do naliczenia podatku od nieruchomości stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały.

3. Ustala się wzór informacji o gruntach do naliczenia podatku rolnego stanowiący załącznik Nr 3 do uchwały.

4. Ustala się wzór deklaracji na podatek leśny stanowiący załącznik Nr 4 do uchwały.

5. Ustala się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości stanowiący załącznik Nr 5 do uchwały.

6. Ustala się wzór deklaracji na podatek rolny stanowiący załącznik Nr 6 do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Traci moc uchwała Rady Gminy Nr XXVI/247/2005 z dnia 25 listopada 2005 roku.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Mstowie.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 01. 01. 2012 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Mstów


Zdzisław Gołdy

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/118/2011
Rady Gminy Mstów
z dnia 4 listopada 2011 r.
Zalacznik1.doc

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVII/118/2011 Rady Gminy Mstów z dn. 4 listopada 2011r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/118/2011
Rady Gminy Mstów
z dnia 4 listopada 2011 r.
Zalacznik2.doc

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVII/118/2011 Rady Gminy Mstów z dn. 4 listopada 2011r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/118/2011
Rady Gminy Mstów
z dnia 4 listopada 2011 r.
Zalacznik3.doc

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVII/118/2011 Rady Gminy Mstów z dn. 4 listopada 2011r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/118/2011
Rady Gminy Mstów
z dnia 4 listopada 2011 r.
Zalacznik4.doc

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XVII/118/2011 Rady Gminy Mstów z dn. 4 listopada 2011r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/118/2011
Rady Gminy Mstów
z dnia 4 listopada 2011 r.
Zalacznik5.doc

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XVII/118/2011 Rady Gminy Mstów z dn. 4 listopada 2011r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVII/118/2011
Rady Gminy Mstów
z dnia 4 listopada 2011 r.
Zalacznik6.doc

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XVII/118/2011 Rady Gminy Mstów z dn. 4 listopada 2011r.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Robert Ofiara

Kancelaria Adwokacka

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »