| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/118/2011 Rady Gminy Mstów

z dnia 4 listopada 2011r.

w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji służących do naliczenia podatków

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.8, art. 40, art.41 ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz.U.Nr 200 poz.1682 z późn. zm.), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.), oraz art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych(1) (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), oraz art.4 ust.1 i art.13 pkt.2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 197, poz.1172)

(1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1. dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17. 12. 1992),
2. dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe ( DZ. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

Rada Gminy Mstów
uchwala:

§ 1.

1. Ustala się wzór informacji o lasach do naliczenia podatku leśnego stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały.

2. Ustala się wzór informacji o nieruchomościach do naliczenia podatku od nieruchomości stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały.

3. Ustala się wzór informacji o gruntach do naliczenia podatku rolnego stanowiący załącznik Nr 3 do uchwały.

4. Ustala się wzór deklaracji na podatek leśny stanowiący załącznik Nr 4 do uchwały.

5. Ustala się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości stanowiący załącznik Nr 5 do uchwały.

6. Ustala się wzór deklaracji na podatek rolny stanowiący załącznik Nr 6 do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Traci moc uchwała Rady Gminy Nr XXVI/247/2005 z dnia 25 listopada 2005 roku.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Mstowie.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 01. 01. 2012 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Mstów


Zdzisław Gołdy

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/118/2011
Rady Gminy Mstów
z dnia 4 listopada 2011 r.
Zalacznik1.doc

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVII/118/2011 Rady Gminy Mstów z dn. 4 listopada 2011r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/118/2011
Rady Gminy Mstów
z dnia 4 listopada 2011 r.
Zalacznik2.doc

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVII/118/2011 Rady Gminy Mstów z dn. 4 listopada 2011r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/118/2011
Rady Gminy Mstów
z dnia 4 listopada 2011 r.
Zalacznik3.doc

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVII/118/2011 Rady Gminy Mstów z dn. 4 listopada 2011r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/118/2011
Rady Gminy Mstów
z dnia 4 listopada 2011 r.
Zalacznik4.doc

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XVII/118/2011 Rady Gminy Mstów z dn. 4 listopada 2011r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/118/2011
Rady Gminy Mstów
z dnia 4 listopada 2011 r.
Zalacznik5.doc

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XVII/118/2011 Rady Gminy Mstów z dn. 4 listopada 2011r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVII/118/2011
Rady Gminy Mstów
z dnia 4 listopada 2011 r.
Zalacznik6.doc

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XVII/118/2011 Rady Gminy Mstów z dn. 4 listopada 2011r.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Okurowski

Specjalista od nowoczesnych technologii zarówno samochodowych jak domowych. Wyjątkowy znawca nawigacji samochodowych, systemów multimedialnych, car audio i aplikacji mobilnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »