| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 86/VIII/2011 Rady Gminy Mykanów

z dnia 22 listopada 2011r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 , art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz.1591 z 2001r z późn. zm.), art.8, art. 10 ust. 1 i 2, art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2010r Nr 95 poz. 613 z późn. zm) i Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 20 października 2011r w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012 roku (M.P. nr 95 poz.962) oraz art. 13 ust. 2, art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych ( Dz. U. z 2011r nr 197 poz. 1172)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych, jak niżej:

Rodzaj środka transportowego

stawka podatku w złotych

1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

550

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

1100

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton

1210

2.od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołów pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

1330

3.od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

1100

4.od autobusów:

a) o liczbie miejsc siedzących poniżej 30

930

b) o liczbie miejsc siedzących równej lub

wyższej niż 30

1870

5. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej ni ż 12 ton

Rodzaj pojazdu

Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym

lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne zawieszenia

osi jezdnych

dwie osie

a) od 12 ton do mniej niż 13 ton

1 430

1 760

b) od 13 ton do mniej niż 14 ton

1 480

1 810

c) od 14 ton do mniej niż 15 ton

1 530

1 870

d) od 15 ton

1 590

1 920

trzy osie

e) od 12 ton do mniej niż 17 ton

1 660

2 000

f) od 17 ton do mniej niż 19 ton

1 710

2 040

g) od 19 ton do mniej niż 21 ton

1 760

2 100

h) od 21 ton do mniej niż 23 ton

1 810

2 150

i) od 23 ton do mniej niż 25 ton

1 870

2 200

j) od 25 ton

1 920

2 200

cztery osie

k) od 12 ton do mniej niż 25 ton

1 990

2 310

l) od 25 ton do mniej niż 27 ton

2 030

2 380

m) od 27 ton do mniej niż 29 ton

2 100

2 420

n) od 29 ton do mniej niż 31 ton

2 140

2 630

o) od 31 ton

2 200

2 690

6. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton

dwie osie

a) od 12 ton do mniej niż 18 ton

1 710

1 820

b) od 18 ton do mniej niż 25 ton

1 770

1 850

c) od 25 ton do mniej niż 31 ton

1 800

1 890

d) od 31 ton

1 860

2 130

trzy osie

e) od 12 ton do mniej niż 40 ton

1 990

2 010

f) od 40 ton

2 300

2 760

7. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością

jedna oś

a) od 12 ton do mniej niż 18 ton

1 170

1 270

b) od 18 ton do mniej niż 25 ton

1 230

1 320

c) od 25 ton

1 280

1 370

dwie osie

d) od 12 ton do mniej niż 28 ton

1 340

1 430

e) od 28 ton do mniej niż 33 ton

1 390

1 480

f) od 33 ton do mniej niż 38 ton

1 440

1 530

g) od 38 ton

1 490

1 840

trzy osie

h) od 12 ton do mniej niż 37 ton

1 500

1 520

i) powyżej 37 ton

1 520

1 860

§ 2. Zwalnia się z podatku od środków transportowych autobusy bez względu na ilość miejsc siedzących wykorzystywanych dla potrzeb kultury fizycznej, sportu i turystyki, kultury, oświaty i wychowania i opieki społecznej – nie przeznaczone na działalność gospodarczą.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Traci moc uchwała nr 365/XXXV/10 Rady Gminy Mykanów z dnia 26 października 2010r w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Mykanowie.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Mykanów


Krzysztof Nabiałczyk

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin M. Wyrzykowski

Główny Księgowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »