| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 86/VIII/2011 Rady Gminy Mykanów

z dnia 22 listopada 2011r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 , art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz.1591 z 2001r z późn. zm.), art.8, art. 10 ust. 1 i 2, art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2010r Nr 95 poz. 613 z późn. zm) i Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 20 października 2011r w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012 roku (M.P. nr 95 poz.962) oraz art. 13 ust. 2, art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych ( Dz. U. z 2011r nr 197 poz. 1172)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych, jak niżej:

Rodzaj środka transportowego

stawka podatku w złotych

1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

550

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

1100

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton

1210

2.od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołów pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

1330

3.od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

1100

4.od autobusów:

a) o liczbie miejsc siedzących poniżej 30

930

b) o liczbie miejsc siedzących równej lub

wyższej niż 30

1870

5. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej ni ż 12 ton

Rodzaj pojazdu

Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym

lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne zawieszenia

osi jezdnych

dwie osie

a) od 12 ton do mniej niż 13 ton

1 430

1 760

b) od 13 ton do mniej niż 14 ton

1 480

1 810

c) od 14 ton do mniej niż 15 ton

1 530

1 870

d) od 15 ton

1 590

1 920

trzy osie

e) od 12 ton do mniej niż 17 ton

1 660

2 000

f) od 17 ton do mniej niż 19 ton

1 710

2 040

g) od 19 ton do mniej niż 21 ton

1 760

2 100

h) od 21 ton do mniej niż 23 ton

1 810

2 150

i) od 23 ton do mniej niż 25 ton

1 870

2 200

j) od 25 ton

1 920

2 200

cztery osie

k) od 12 ton do mniej niż 25 ton

1 990

2 310

l) od 25 ton do mniej niż 27 ton

2 030

2 380

m) od 27 ton do mniej niż 29 ton

2 100

2 420

n) od 29 ton do mniej niż 31 ton

2 140

2 630

o) od 31 ton

2 200

2 690

6. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton

dwie osie

a) od 12 ton do mniej niż 18 ton

1 710

1 820

b) od 18 ton do mniej niż 25 ton

1 770

1 850

c) od 25 ton do mniej niż 31 ton

1 800

1 890

d) od 31 ton

1 860

2 130

trzy osie

e) od 12 ton do mniej niż 40 ton

1 990

2 010

f) od 40 ton

2 300

2 760

7. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością

jedna oś

a) od 12 ton do mniej niż 18 ton

1 170

1 270

b) od 18 ton do mniej niż 25 ton

1 230

1 320

c) od 25 ton

1 280

1 370

dwie osie

d) od 12 ton do mniej niż 28 ton

1 340

1 430

e) od 28 ton do mniej niż 33 ton

1 390

1 480

f) od 33 ton do mniej niż 38 ton

1 440

1 530

g) od 38 ton

1 490

1 840

trzy osie

h) od 12 ton do mniej niż 37 ton

1 500

1 520

i) powyżej 37 ton

1 520

1 860

§ 2. Zwalnia się z podatku od środków transportowych autobusy bez względu na ilość miejsc siedzących wykorzystywanych dla potrzeb kultury fizycznej, sportu i turystyki, kultury, oświaty i wychowania i opieki społecznej – nie przeznaczone na działalność gospodarczą.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Traci moc uchwała nr 365/XXXV/10 Rady Gminy Mykanów z dnia 26 października 2010r w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Mykanowie.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Mykanów


Krzysztof Nabiałczyk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sergiusz Felbur

Prawnik, specjalista ds. produktów prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »