| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/127/11 Rady Miejskiej Orzesze

z dnia 17 listopada 2011r.

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz.613 ze zm.) po przeprowadzeniu konsultacji społecznych.

Rada Miejska Orzesze uchwala

§ 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

1. budynki lub ich części, grunty oraz budowle zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej;

2. budynki lub ich części, grunty oraz budowle wykorzystywane na działalność prowadzoną w zakresie kultury fizycznej i sportu, rekreacji, wychowania dzieci i młodzieży, nauki i techniki oraz ochrony środowiska naturalnego;

3. budynki lub ich części, grunty oraz budowle wykorzystywane na potrzeby działalności prowadzonej w zakresie upowszechniania kultury;

4. budynki lub ich części, grunty oraz budowle wykorzystywane na potrzeby działalności charytatywnej lub pomocy społecznej;

5. grunty zajęte pod drogi oznaczone w ewidencji gruntów i budynków symbolem "dr", które nie zostały zaliczone do kategorii dróg publicznych w rozumieniu ustawy o drogach publicznych.

§ 2. Zwolnienia, o których mowa w § 1 nie dotyczą przedmiotów opodatkowania zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

§ 3. 1. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XXXVII/278/05 Rady Miejskiej w Orzeszu z dnia 9 grudnia 2005r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości (Dz.Urz.Woj.Śląskiego Nr 148 z 2005r. poz.4246).

2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XIV/84/07 Rady Miejskiej w Orzeszu z dnia 7 listopada 2007r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości (Dz.Urz.Woj.Śląskiego Nr 196 z 2007r. poz.3799).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Orzesze.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, nie wcześniej niż z dniem 1 stycznia 2012r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr inż. Jan Mach

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Rybka

www.dekoria.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »