| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/127/11 Rady Miejskiej Orzesze

z dnia 17 listopada 2011r.

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz.613 ze zm.) po przeprowadzeniu konsultacji społecznych.

Rada Miejska Orzesze uchwala

§ 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

1. budynki lub ich części, grunty oraz budowle zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej;

2. budynki lub ich części, grunty oraz budowle wykorzystywane na działalność prowadzoną w zakresie kultury fizycznej i sportu, rekreacji, wychowania dzieci i młodzieży, nauki i techniki oraz ochrony środowiska naturalnego;

3. budynki lub ich części, grunty oraz budowle wykorzystywane na potrzeby działalności prowadzonej w zakresie upowszechniania kultury;

4. budynki lub ich części, grunty oraz budowle wykorzystywane na potrzeby działalności charytatywnej lub pomocy społecznej;

5. grunty zajęte pod drogi oznaczone w ewidencji gruntów i budynków symbolem "dr", które nie zostały zaliczone do kategorii dróg publicznych w rozumieniu ustawy o drogach publicznych.

§ 2. Zwolnienia, o których mowa w § 1 nie dotyczą przedmiotów opodatkowania zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

§ 3. 1. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XXXVII/278/05 Rady Miejskiej w Orzeszu z dnia 9 grudnia 2005r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości (Dz.Urz.Woj.Śląskiego Nr 148 z 2005r. poz.4246).

2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XIV/84/07 Rady Miejskiej w Orzeszu z dnia 7 listopada 2007r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości (Dz.Urz.Woj.Śląskiego Nr 196 z 2007r. poz.3799).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Orzesze.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, nie wcześniej niż z dniem 1 stycznia 2012r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr inż. Jan Mach

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria GRAVIS LEGAL GROUP Widera, Sułkowski Sp.j.

Kancelaria

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »