| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/129/11 Rady Miejskiej Orzesze

z dnia 17 listopada 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Orzesze od 1 stycznia 2012r

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami), art.10 ust.1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz.613 ze zmianami), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012r. (M.P. Nr 95, poz.961), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 20 października 2011r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012r. (M.P. Nr 95 poz.962), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych

Rada Miejska Orzesze uchwala

§ 1. Określa się następujące roczne stawki podatku od środków transportowych obowiązujące od 1 stycznia 2012r. na terenie Miasta Orzesze

1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 564,00 zł

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 840,00 zł

c) powyżej 9 ton do mniej niż 12 ton - 948,00 zł

2. od samochodu ciężarowego w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu oraz liczby osi:

1) dla 2 osi

a) od 12 ton do mniej niż 15 ton - 984,00 zł

b) od 15 ton do mniej niż 18 ton - 1 560,00 zł

c) od 18 ton i więcej - 1 752,00 zł

2) dla 3 osi

a) od 12 ton do mniej niż 23 tony - 1 548,00 zł

b) od 23 tony do mniej niż 26 ton - 2 040,00 zł

c) od 26 ton i więcej - 2 184,00 zł

3) dla 4 osi i więcej

a) od 12 ton do mniej niż 29 ton - 2 076,00 zł

b) od 29 ton i więcej

- w przypadku osi jezdnej z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne - 2 616,00 zł

- w przypadku innych systemów zawieszenia osi jezdnych - 2 808,00 zł

3. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony do mniej niż 12 ton - 1 380,00 zł

4. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów i liczby osi:

1) dla 2 osi

a) od 12 ton do mniej niż 31 ton - 1 788,00 zł

b) od 31 ton i więcej - 2 220,00 zł


2) dla 3 osi

a) od 12 ton do mniej niż 40 ton - 2 100,00 zł

b) od 40 ton i więcej

- w przypadku osi jezdnej z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne - 2 724,00zł

- w przypadku innych systemów zawieszenia osi jezdnych - 2 856,00zł

5. od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) od 7 ton do mniej niż 12 ton - 588,00zł

6. od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów i liczby osi (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego):

1) dla 1 osi

a) od 12 ton do mniej niż 18 ton - 624,00 zł

b) od 18 ton do mniej niż 28 ton - 864,00zł

c) od 28 ton i więcej - 1 080,00 zł

2) dla 2 osi

a) od 12 ton do mniej niż 28 ton - 996,00zł

b) od 28 ton do mniej niż 33 tony - 1 188,00 zł

c) od 33 ton do 36 ton włącznie - 1 560,00 zł

d) powyżej 36 ton do mniej niż 38 ton - 1 680,00 zł

e) od 38 ton i więcej - 2 076,00 zł

3) dla 3 osi

a) od 12 ton do mniej niż 38 ton - 1 380,00 zł

b) od 38 ton i więcej - 1 620,00 zł

7. od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

1) do 29 miejsc włącznie - 1 116,00 zł

2) dla 30 miejsc i więcej - 1 452,00 zł

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XLVIII/428/10 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Orzesze od 1 stycznia 2011r. (Dz.Urz.Woj.Śląskiego Nr 264 z 2010r. poz.4260).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Orzesze.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, nie wcześniej niż z dniem 1 stycznia 2012r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr inż. Jan Mach

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

ChinskiRaport.pl

Serwis umożliwiający weryfikację chińskich firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »