| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/60/11 Rady Gminy Kobiór

z dnia 27 października 2011r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142 z 2001r. poz. 1591 ze zm.) oraz art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. Nr 19 z 2007r. poz. 115 ze zm.)

Rada Gminy uchwala:

§ 1.

Określa się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Kobiór na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące:

1) prowadzenia na obszarze pasa drogowego robót naziemnych, nadziemnych i podziemnych;

2) umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;

3) umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;

4) zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3.

§ 2.

1. Za zajęcie 1m2 powierzchni pasa drogowego dróg gminnych w celu prowadzenia robót ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

1) przy zajęciu jezdni do 20% jej szerokości 3,00 zł;

2) przy zajęciu jezdni powyżej 20% do 50% jej szerokości 6,00 zł;

3) przy zajęciu jezdni powyżej 50% jej szerokości 9,00 zł;

4) drogi o nawierzchni gruntowej:

a) przy zajęciu jezdni do 20% jej szerokości 2,00 zł;

b) przy zajęciu jezdni powyżej 20% do 50% jej szerokości 4,00 zł;

c) przy zajęciu jezdni powyżej 50% jej szerokości 6,00 zł.

2. Stawki określone w ust. 1 stosuje się także do chodników, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych.

3. Do elementów pasa drogowego nie wymienionych w ust. 1 i 2 ustala się stawkę opłat za każdy dzień zajęcia 1 m pasa drogowego w wysokości 3,00 zł.

§ 3.

1. Za zajęcie pasa drogowego o którym mowa w § 1 pkt. 2 ustala się następujące roczne stawki opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia:

1) na drogowym obiekcie inżynierskim - 200,00 zł;

2) pozostałe elementy - 20,00 zł.

2. Przy umieszczaniu urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych stosuje się stawki w wysokości 50% określonych w ust. 1.

3. Roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust. 1 obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.

§ 4.

1. Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 3 ustala się następujące stawki opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego:

1) zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego / usługowego - 1,00 zł;

2) zajętego na tymczasowe stoiska handlowe - 1,50 zł;

3) zajętego przez rzut poziomy innych obiektów - 1,00 zł.

2. Natomiast za każdy dzień umieszczenia w pasie drogowym reklamy ustala się stawkę opłaty w wysokości za 1m2 powierzchni reklamy - 2,20 zł.

§ 5.

Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego, o którym mowa w § 1 ust. 4 ustala się następujące stawki opłat za 1m2 powierzchni pasa drogowego:

1) zajętego przez wydzielone miejsca parkingowe (koperty) - 0,50 zł;

2) zajętego przez stragany nie będące obiektami budowlanymi i inne urządzenia eksponujące towar – 1,50 zł;

3) zajętego przez inne nie wymienione w pkt. 1-2 pozwalające na korzystanie z pasa drogowego na prawach wyłączności – 1,00 zł.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 7.

Traci moc uchwała Nr XXVIII/9/134/05 Rady Gminy Kobiór z dnia 5 lipca 2005r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nd. 100, poz. 2728)

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14-tu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Jerzy Mazur

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria JKP Adwokaci we Wrocławiu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »