| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/85/11 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim

z dnia 31 października 2011r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miasteczko Śląskie

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142, Nr 28, poz. 146) na wniosek Komisji Doraźnej ds. Statutu Miasta Miasteczko Śląskie

Rada Miejska w Miasteczku Śląskim

uchwala:

§ 1.

Przyjąć Statut Gminy Miasteczko Śląskie, zwany w dalszej części „Statutem”, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

W terminie jednego roku od dnia wejścia w życie naszej uchwały, Rada Miejska w Miasteczku Śląskim zmieni i dostosuje statuty jednostek pomocniczych Gminy Miasteczko Śląskie do obowiązujących przepisów prawa.

§ 3.

Traci moc:

1. Uchwała nr VII/72/03 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 8.05.2003r., w sprawie Statutu Gminy Miasteczko Śląskie.

2. Uchwała nr IX/77/03 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 13.06.2003r., w sprawie: zmiany uchwały nr VII/72/03 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim.

3. Uchwała nr XXIX/209/05 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 4.03.2005r., w sprawie zmian w Statucie Gminy Miasteczko Śląskie.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Miasteczko Śląskie.

§ 5.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi i w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady


Józef Myśliwczyk

Załącznik do Uchwały Nr XIII/85/11
Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim
z dnia 31 października 2011 r.
Zalacznik.pdf

Załącznik do Uchwały Nr XIII/85/11 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 31 października 2011 roku

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zespół Doradców Podatkowych Jacek Czernecki Spółka z o.o.

Spółka Doradztwa Podatkowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »