| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/130/2011 Rady Gminy Rudziniec

z dnia 28 września 2011r.

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rudziniec

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Rada Gminy Rudziniec
u c h w a l a

§ 1. W uchwale Nr VII/70/2011 Rady Gminy Rudziniec z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rudziniec, wprowadzić następującą zmianę:

w § 1 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Ilekroć w uchwale jest mowa o przedszkolu należy przez to rozumieć także oddział przedszkolny w szkole podstawowej.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudziniec oraz dyrektorom przedszkoli, szkół podstawowych i zespołów funkcjonujących na terenie Gminy Rudziniec.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy


Bernard Kukowka

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Forum Od-nowa

Organizacja non-profit

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »