| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/130/2011 Rady Gminy Rudziniec

z dnia 28 września 2011r.

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rudziniec

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Rada Gminy Rudziniec
u c h w a l a

§ 1. W uchwale Nr VII/70/2011 Rady Gminy Rudziniec z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rudziniec, wprowadzić następującą zmianę:

w § 1 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Ilekroć w uchwale jest mowa o przedszkolu należy przez to rozumieć także oddział przedszkolny w szkole podstawowej.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudziniec oraz dyrektorom przedszkoli, szkół podstawowych i zespołów funkcjonujących na terenie Gminy Rudziniec.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy


Bernard Kukowka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Duda

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »