| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/188/11 Rady Miejskiej w Zabrzu

z dnia 14 listopada 2011r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/309/08 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 19 maja 2008 roku w sprawie statutu miasta Zabrze

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/309/08 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 19 maja 2008 roku w sprawie statutu miasta Zabrze.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 oraz art. 40 ust. 2 pkt 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) na wniosek Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zabrzu

Rada Miejska w Zabrzu
uchwala:

§ 1.

Wprowadzić nowe brzmienie załącznika nr 3 do statutu miasta Zabrze zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2.

Pozostałe postanowienia Uchwały Nr XXVI/309/08 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 19 maja 2008 roku w sprawie statutu miasta Zabrze pozostają bez zmian.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Zabrze.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Zabrzu


mgr Marian Czochara


Załącznik do Uchwały Nr XVI/188/11
Rady Miejskiej w Zabrzu
z dnia 14 listopada 2011 r.

Załącznik nr 3

Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych

Lp.

Typ jednostki

Nazwa jednostki organizacyjnej

Adres

1

Jednostka budżetowa

Urząd Miejski w Zabrzu

ul. Powstańców Śląskich 5-7

2

Jednostka budżetowa

Dom Pomocy Społecznej Nr 1

ul. Matejki 62

3

Jednostka budżetowa

Dom Pomocy Społecznej Nr 2

ul. Jaskółcza 11

4

Jednostka budżetowa

Dom Pomocy Społecznej Nr 3

ul. Brysza 3

5

Jednostka budżetowa

Izba Wytrzeźwień

ul. Wolności 94

6

Jednostka budżetowa

Miejski Ogród Botaniczny

ul. Piłsudskiego 60

7

Jednostka budżetowa

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

ul. Roosevelta 40

8

Jednostka budżetowa

Miejski Zakład Kąpielowy

Plac Krakowski 10

9

Jednostka budżetowa

Straż Miejska

ul. Stalmacha 9

10

Jednostka budżetowa

Żłobek Miejski

ul. Buchenwaldczyków 32

11

Jednostka budżetowa

Dom Dziecka

ul. Park Hutniczy 15

12

Jednostka budżetowa

Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży

ul. Kruczkowskiego 35

13

Jednostka budżetowa

Jednostka Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami

ul. Targowa 2

14

Jednostka budżetowa

Przedszkole Nr 1

ul. Reymonta 52

15

Jednostka budżetowa

Przedszkole Nr 3

ul. Św. Jana 8

16

Jednostka budżetowa

Przedszkole Nr 6 im. Chatka Niedźwiadka

ul. Jordana 59

17

Jednostka budżetowa

Przedszkole Nr 7

ul. Wolności 215a

18

Jednostka budżetowa

Przedszkole Nr 8

ul. Płaskowickiej 3

19

Jednostka budżetowa

Przedszkole Nr 9

ul. Matejki 64

20

Jednostka budżetowa

Przedszkole Nr 11

ul. Fredry 21

21

Jednostka budżetowa

Przedszkole Nr 12

ul. Św. Urbana 2b

22

Jednostka budżetowa

Przedszkole Nr 14 im. Promyczek

ul. Ściegiennego 1

23

Jednostka budżetowa

Przedszkole Nr 16

ul. Korczoka 96

24

Jednostka budżetowa

Przedszkole Nr 18

ul. Rolnika 33

25

Jednostka budżetowa

Przedszkole Nr 19

ul. Konopnickiej 1

26

Jednostka budżetowa

Przedszkole Nr 20

ul. 3 Maja 89 A

27

Jednostka budżetowa

Przedszkole Nr 23

ul. Ślęczka 9

28

Jednostka budżetowa

Przedszkole Nr 24

ul. Strażacka 1

29

Jednostka budżetowa

Przedszkole Nr 25

ul. Cieszyńska 33

30

Jednostka budżetowa

Przedszkole Nr 27

ul. Św. Wojciecha 4a

31

Jednostka budżetowa

Przedszkole Nr 28 im. Janoscha

ul. Niedziałkowskiego 35

32

Jednostka budżetowa

Przedszkole Nr 29

ul. Paderewskiego 53

33

Jednostka budżetowa

Przedszkole Nr 32

ul. Ogórka 9

34

Jednostka budżetowa

Przedszkole Nr 33 im. Majki Jeżowskiej

ul. Sobieskiego 3B

35

Jednostka budżetowa

Przedszkole Nr 34 z Oddziałami Integracyjnymi

ul. Brysza 4

36

Jednostka budżetowa

Przedszkole Nr 35

ul. Chopina 26

37

Jednostka budżetowa

Przedszkole Nr 36

ul. Heweliusza 36

38

Jednostka budżetowa

Przedszkole Nr 38

ul. Zamenhoffa 4a

39

Jednostka budżetowa

Przedszkole Nr 39

ul. Księcia Henryka Pobożnego 5

40

Jednostka budżetowa

Przedszkole Nr 41

ul. Nyska 21

41

Jednostka budżetowa

Przedszkole Nr 43

ul. Klonowa 2

42

Jednostka budżetowa

Przedszkole Nr 45

ul. Kopalniana 7

43

Jednostka budżetowa

Przedszkole Nr 46

ul. Pokoju 37

44

Jednostka budżetowa

Przedszkole Nr 47

ul. Kalinowa 9a

45

Jednostka budżetowa

Przedszkole Nr 48 z Oddziałami Integracyjnymi

ul. Kotarbińskiego 16

46

Jednostka budżetowa

Przedszkole Nr 49

ul. Sportowa 42

47

Jednostka budżetowa

Szkoła Podstawowa Nr 1

ul. Sportowa 5

48

Jednostka budżetowa

Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Króla Jana III Sobieskiego

ul. Królewska 4

49

Jednostka budżetowa

Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Marii Curie-Skłodowskiej

ul. Klonowa 23

50

Jednostka budżetowa

Szkoła Podstawowa Nr 7

ul. Pokoju 41

51

Jednostka budżetowa

Szkoła Podstawowa Nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka

ul. Londzina 2

52

Jednostka budżetowa

Szkoła Podstawowa Nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza

ul. Gdańska 10

53

Jednostka budżetowa

Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Księdza Jana Dzierżona

ul. Czołgistów 1

54

Jednostka budżetowa

Szkoła Podstawowa Nr 16

ul. Lompy 78

55

Jednostka budżetowa

Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Bohaterów Westerplatte

ul. Korczoka 98

56

Jednostka budżetowa

Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Powstańców Śląskich

ul. Karczewskiego 10

57

Jednostka budżetowa

Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Jurija Gagarina

ul. Bytomska 26

58

Jednostka budżetowa

Szkoła Podstawowa Nr 22 im. Władysława Broniewskiego

ul. Bytomska 94

59

Jednostka budżetowa

Szkoła Podstawowa Nr 23 im. Tadeusza Kościuszki

ul. Pestalozziego 16

60

Jednostka budżetowa

Szkoła Podstawowa Nr 24 im. Norberta Kroczka

ul. Tarnopolska 85

61

Jednostka budżetowa

Szkoła Podstawowa Nr 25 im. Jana Pawła II

ul. Kotarbińskiego 18

62

Jednostka budżetowa

Szkoła Podstawowa Nr 26 im. Rodła

ul. Ogórka 9

63

Jednostka budżetowa

Szkoła Podstawowa Nr 28

ul. Kosmowskiej 43

64

Jednostka budżetowa

Szkoła Podstawowa Nr 30

ul. Wawrzyńskiej 11

65

Jednostka budżetowa

Szkoła Podstawowa Nr 31

ul. Jordana 7

66

Jednostka budżetowa

Szkoła Podstawowa Nr 36 im. Juliana Tuwima

Plac Warszawski 6

67

Jednostka budżetowa

Szkoła Podstawowa Nr 42 z oddziałami integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika

ul. Gagarina 2

68

Jednostka budżetowa

Szkoła Podstawowa Nr 43 im. Leona Kruczkowskiego

ul. Buchenwaldczyków 25

69

Jednostka budżetowa

Gimnazjum 9 im. Wojciecha Korfantego

ul. Olchowa 2

70

Jednostka budżetowa

Gimnazjum 12

ul. Niemcewicza 1

71

Jednostka budżetowa

Gimnazjum 16 im. Bohaterów Monte Cassino

ul. Szenwalda 2

72

Jednostka budżetowa

Gimnazjum 20

ul. Kasprowicza 7

73

Jednostka budżetowa

Gimnazjum 21 im. Noblistów Polskich

ul. Gagarina 2

74

Jednostka budżetowa

Gimnazjum 24 im. Henryka Jordana

ul. Zamenhofa 56

75

Jednostka budżetowa

Gimnazjum 25

ul. Kotarbińskiego 18

76

Jednostka budżetowa

Gimnazjum 29

ul. Budowlana 26

77

Jednostka budżetowa

Zespół Szkół Ogólnokształcących

ul. Wolności 323

78

Jednostka budżetowa

Centrum Edukacji

ul. 1 Maja 12

79

Jednostka budżetowa

Zespół Szkół Nr 3 im. rtm. Witolda Pileckiego

ul. 3 Maja 118

80

Jednostka budżetowa

Zespół Szkół Nr 4 im. Komisji Edukacji Narodowej

ul. Zamkowa 2

81

Jednostka budżetowa

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5

ul. Piłsudskiego 29

82

Jednostka budżetowa

Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 6

ul. Sikorskiego 74

83

Jednostka budżetowa

Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 7

ul. Daleka 2

84

Jednostka budżetowa

Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 8

ul. Badestinusa 30

85

Jednostka budżetowa

Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 9

ul. Gwarecka 15

86

Jednostka budżetowa

Zespół Szkół Nr 10 im. prof. Janusza Groszkowskiego

ul. Chopina 26

87

Jednostka budżetowa

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11

ul. Sienkiewicza 33

88

Jednostka budżetowa

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12

ul. Andersa 64

89

Jednostka budżetowa

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13 im. Marii Skłodowskiej-Curie

ul. Wajdy 7

90

Jednostka budżetowa

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14

ul. Korczoka 98

91

Jednostka budżetowa

Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego

ul. Zwrotnicza 11

92

Jednostka budżetowa

Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 16

ul. Cmentarna 7

93

Jednostka budżetowa

Zespół Szkół Nr 17

ul. Piłsudskiego 58

94

Jednostka budżetowa

Zespół Szkół Nr 18

ul. Sitki 55

95

Jednostka budżetowa

Zespół Szkół Sportowych im. Janusza Kusocińskiego

ul. Płaskowickiej 2

96

Jednostka budżetowa

Zabrzańskie Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego

ul. Piłsudskiego 58

97

Jednostka budżetowa

Zespół Szkół Mechaniczno - Samochodowych

ul. Franciszkańska 4

98

Jednostka budżetowa

Zespół Szkół Ekonomiczno - Usługowych

Plac Traugutta 1

99

Jednostka budżetowa

Zespół Szkół Spożywczych im. dr Bronisława Hagera

ul. Franciszkańska 13

100

Jednostka budżetowa

Zespół Szkół Specjalnych Nr 38

ul. Damrota 33

101

Jednostka budżetowa

Zespół Szkół Specjalnych Nr 39

ul. Wolskiego 10

102

Jednostka budżetowa

Zespół Szkół Specjalnych Nr 40

ul. Bytomska 24

103

Jednostka budżetowa

Zespół Szkół Specjalnych Nr 41

ul. Konopnickiej 3

104

Jednostka budżetowa

Zespół Szkół Specjalnych Nr 42

ul. Sienkiewicza 43

105

Jednostka budżetowa

Zespół Szkół Specjalnych Nr 44

ul. Kruczkowskiego 35

106

Jednostka budżetowa

Młodzieżowy Dom Kultury Nr 1

ul. Tarnopolska 50

107

Jednostka budżetowa

Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2

ul. 3 Maja 12

108

Jednostka budżetowa

Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 3

ul. Opolska 29

109

Jednostka budżetowa

Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 4 "Centrum Edukacji Twórczej"

ul. Korczoka 98

110

Jednostka budżetowa

Miejska Bursa Szkolna

ul. Franciszkańska 13a

111

Jednostka budżetowa

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego

ul. 3 Maja 95

112

Jednostka budżetowa

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

ul. 3 Maja 91

113

Instytucja kultury

Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego "GUIDO"

ul. 3 Maja 93

114

Instytucja Kultury

Dom Muzyki i Tańca

ul. Gen. de Gaulle’a 17

115

Instytucja Kultury

Filharmonia Zabrzańska

ul. Park Hutniczy 7

116

Instytucja Kultury

Miejska Biblioteka Publiczna

ul. Londzina 3

117

Instytucja Kultury

Miejski Ośrodek Kultury

ul. 3 Maja 91a

118

Instytucja Kultury

Muzeum Miejskie

ul. 3 Maja 91

119

Instytucja Kultury

Teatr Nowy

Plac Teatralny 1

120

Spółka

Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Wolności 215

121

Spółka

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zabrzu Sp. z o. o.

ul. Matejki 6

122

Spółka

Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

ul. Goethego 3

123

Spółka

Zarząd Budynków Mieszkaniowych - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. Z o. o.

Plac Warszawski 10

124

Spółka

"STADION w Zabrzu" Sp. z o.o.

ul. Roosevelta 81

125

Spółka

NZOZ Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o. o.

ul. Zamkowa 4

126

Spółka

Zabrzańska Agencja Realizacji Inwestycji Sp. z o. o.

ul. Roosevelta 81

127

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

SP ZOZ Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień

ul. Park Hutniczy 6

128

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

SP ZOZ Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych

ul. 3 Maja 10

129

Jednostka budżetowa

Powiatowy Urząd Pracy

ul. Roosevelta 40a

130

Spółka

Kardio-Med Silesia Sp. z o.o.

ul. Pawliczka 25

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

TAXWISE Michał Zdyb

TAXWISE Michał Zdyb jest nowoczesną kancelarią doradztwa podatkowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »