| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 79/XI/2011 Rady Gminy Kłomnice

z dnia 17 listopada 2011r.

w sprawie zwolnienia z podatku rolnego

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1, art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 13e ustawy z   dnia 15 listopada 1984 r. o   podatku rolnym (tekst jedn. Dz. U. Nr 136 z   2006 r., poz. 969 ze zm.) oraz art. 4   ust 1   i art. 13 pkt. 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000r. o   ogłoszeniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z   2011 r. Nr 197 poz. 1172 ze zm.),  

Rada Gminy Kłomnice uchwala:  

§   1.   Zwalnia się z   podatku rolnego grunty: 1/ zajęte na cele ochrony przeciwpożarowej, 2/ zajęte na potrzeby nieodpłatnej działalności w   zakresie upowszechniania kultury 3/ przeznaczone na nieodpłatne upowszechnianie kultury fizycznej i   sportu  

§   2.   Traci moc uchwała Rady Gminy Kłomnice Nr 299/XLI/2010 z   dnia 10.11.2010 r. w   sprawie zwolnienia z   podatku rolnego.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice.  

§   4.   1)   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od 1   styczna 2012 r.  

2)   Uchwała podlega ogłoszeniu w   sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice  


mgr inż.   Jarosław   Łapeta

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KONDRAT Kancelaria Prawno-Patentowa

Kancelaria Prawno-Patentowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »