| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 82/XI/2011 Rady Gminy Kłomnice

z dnia 17 listopada 2011r.

w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r.o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. Nr 142 z   2001 r., poz. 1591 ze zm.), art. 10 ust. 1   i 2   oraz art.12 ust.4 ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych ¹( tekst jedn. Dz. U. z   2010 r. Nr 95 poz. 613 ze zm.), obwieszczenia Ministra Finansów z   dnia 19 października 2011 r. w   sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i   opłat lokalnych w   2012r.( Monitor Polski Nr 95 z   2011r., poz. 961), obwieszczenia Ministra Finansów z   dnia 20 października 2011r. w   sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w   2012r. ( Monitor Polski Nr 95 z   2011r., poz. 962) oraz art. 4   ust 1   i art. 13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000r o   ogłoszeniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych ( Dz. U. z   2011r. Nr 197, poz. 1172 ze zm.),  

Rada Gminy Kłomnice uchwala, co następuje:  

§   1.   Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok:  

1)   od samochodów ciężarowych o   dopuszczalnej masie całkowitej:  

a)   powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 648,00 zł  

b)   powyżej 5,5 tony do 9   ton włącznie 1   041,00 zł  

c)   powyżej 9   ton i   poniżej 12 ton 1   249,00 zł  

2)   równej lub wyższej niż 12 ton  

 

Dopuszczalna masa całkowita  

2 osie  


Nie mniej niż  


Mniej niż  

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne  

Inny system zawieszenia osi  
 

Stawka podatku w   złotych  

12  
15 i   więcej  

15  

1 427,00  
1 557,00  

1 817,00  
1 948,00  

 

 

 

3 osie  

 

Stawka podatku w   złotych  

12  
23 i   więcej  

23  

1 817,00  
1 948,00  

2 206,00  
2 338,00  

 

 

4 osie i   więcej  

Stawka podatku w   złotych  

12  
29 i   więcej  

29  
 

2 204,00  
2 338,00  

2 809,00  
2 809,00  

3)   od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z   naczepą lub przyczepą o   dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: a/ od 3,5 tony i   poniżej 12 ton 1   363,00 zł b/ równej lub wyższej niż 12 ton  

 

Dopuszczalna masa całkowita  
w tonach  

2 osie  

Nie mniej niż  

Mniej niż  

Zawieszenie osi pneumatyczne lub podobne  

Inny system zawieszenia osi  

Stawka podatku w   złotych  

12  
31 i   więcej  

31  
 

1 817,00  
1 948,00  

1 948,00  
2 221,00  

 

 

3 osie i   więcej  

Stawka podatku w   złotych  

12  
40 i   więcej  

40  

1 948,00  
2 466,00  

2 226,00  
2 919,00  

4)   przyczepy lub naczepy, które łącznie z   pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7   ton i   poniżej 12 ton, z   wyjątkiem związanych z   działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: - przyczepy lub naczepy 648,00 zł  

5)   przyczepy lub naczepy, które łącznie z   pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z   wyjątkiem związanych wyłącznie z   działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.  

 

Dopuszczalna masa całkowita w   tonach  

1 oś  

 

Nie mniej niż  

Mniej niż  

Zawieszenie osi pneumatyczne lub podobne  

Inny system zawieszenia osi  

 

Stawka podatku w   złotych  

 

12  
25 i   więcej  

25  

779,00  
905,00  

905,00  
1 040,00  

 

 

 

2 osie  

 

Stawka podatku w   złotych  

 

12  
38 i   więcej  

38  

1 166,00  
1 483,00  

1 667,00  
2 193,00  

 

 

3 osie i   więcej  

 

Stawka podatku w   złotych  

 

12  
38 i   więcej  

38  

1 549,00  
1 936,00  

1 678,00  
2 066,00  

6)   od autobusów w   zależności od liczby miejsc do siedzenia:  

 

Mniej niż 30 miejsc  

Równej lub więcej niż 30 miejsc  


Stawka podatku w   złotych  
 

1 364,00  

1   833,00  

§   2.   Traci moc uchwała Rady Gminy Kłomnice Nr 302/XLI/2010 z   dnia 10.11.2010r. w   sprawie podatku od środków transportowych na 2011 rok.  

§   3.   Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Kłomnice.  

§   4.   1)   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od dnia 1   stycznia 2012r.  

2)   Uchwała podlega ogłoszeniu w   sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice  


mgr inż.   Jarosław   Łapeta

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

taxonline.pl

Serwis podatkowy PwC

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »