| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 82/XI/2011 Rady Gminy Kłomnice

z dnia 17 listopada 2011r.

w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r.o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. Nr 142 z   2001 r., poz. 1591 ze zm.), art. 10 ust. 1   i 2   oraz art.12 ust.4 ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych ¹( tekst jedn. Dz. U. z   2010 r. Nr 95 poz. 613 ze zm.), obwieszczenia Ministra Finansów z   dnia 19 października 2011 r. w   sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i   opłat lokalnych w   2012r.( Monitor Polski Nr 95 z   2011r., poz. 961), obwieszczenia Ministra Finansów z   dnia 20 października 2011r. w   sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w   2012r. ( Monitor Polski Nr 95 z   2011r., poz. 962) oraz art. 4   ust 1   i art. 13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000r o   ogłoszeniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych ( Dz. U. z   2011r. Nr 197, poz. 1172 ze zm.),  

Rada Gminy Kłomnice uchwala, co następuje:  

§   1.   Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok:  

1)   od samochodów ciężarowych o   dopuszczalnej masie całkowitej:  

a)   powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 648,00 zł  

b)   powyżej 5,5 tony do 9   ton włącznie 1   041,00 zł  

c)   powyżej 9   ton i   poniżej 12 ton 1   249,00 zł  

2)   równej lub wyższej niż 12 ton  

 

Dopuszczalna masa całkowita  

2 osie  


Nie mniej niż  


Mniej niż  

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne  

Inny system zawieszenia osi  
 

Stawka podatku w   złotych  

12  
15 i   więcej  

15  

1 427,00  
1 557,00  

1 817,00  
1 948,00  

 

 

 

3 osie  

 

Stawka podatku w   złotych  

12  
23 i   więcej  

23  

1 817,00  
1 948,00  

2 206,00  
2 338,00  

 

 

4 osie i   więcej  

Stawka podatku w   złotych  

12  
29 i   więcej  

29  
 

2 204,00  
2 338,00  

2 809,00  
2 809,00  

3)   od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z   naczepą lub przyczepą o   dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: a/ od 3,5 tony i   poniżej 12 ton 1   363,00 zł b/ równej lub wyższej niż 12 ton  

 

Dopuszczalna masa całkowita  
w tonach  

2 osie  

Nie mniej niż  

Mniej niż  

Zawieszenie osi pneumatyczne lub podobne  

Inny system zawieszenia osi  

Stawka podatku w   złotych  

12  
31 i   więcej  

31  
 

1 817,00  
1 948,00  

1 948,00  
2 221,00  

 

 

3 osie i   więcej  

Stawka podatku w   złotych  

12  
40 i   więcej  

40  

1 948,00  
2 466,00  

2 226,00  
2 919,00  

4)   przyczepy lub naczepy, które łącznie z   pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7   ton i   poniżej 12 ton, z   wyjątkiem związanych z   działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: - przyczepy lub naczepy 648,00 zł  

5)   przyczepy lub naczepy, które łącznie z   pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z   wyjątkiem związanych wyłącznie z   działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.  

 

Dopuszczalna masa całkowita w   tonach  

1 oś  

 

Nie mniej niż  

Mniej niż  

Zawieszenie osi pneumatyczne lub podobne  

Inny system zawieszenia osi  

 

Stawka podatku w   złotych  

 

12  
25 i   więcej  

25  

779,00  
905,00  

905,00  
1 040,00  

 

 

 

2 osie  

 

Stawka podatku w   złotych  

 

12  
38 i   więcej  

38  

1 166,00  
1 483,00  

1 667,00  
2 193,00  

 

 

3 osie i   więcej  

 

Stawka podatku w   złotych  

 

12  
38 i   więcej  

38  

1 549,00  
1 936,00  

1 678,00  
2 066,00  

6)   od autobusów w   zależności od liczby miejsc do siedzenia:  

 

Mniej niż 30 miejsc  

Równej lub więcej niż 30 miejsc  


Stawka podatku w   złotych  
 

1 364,00  

1   833,00  

§   2.   Traci moc uchwała Rady Gminy Kłomnice Nr 302/XLI/2010 z   dnia 10.11.2010r. w   sprawie podatku od środków transportowych na 2011 rok.  

§   3.   Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Kłomnice.  

§   4.   1)   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od dnia 1   stycznia 2012r.  

2)   Uchwała podlega ogłoszeniu w   sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice  


mgr inż.   Jarosław   Łapeta

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

ONISZCZUK & ASSOCIATES

Kancelaria prawna, która specjalizuje się w obsłudze klientów korporacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »