| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/76/2011 Rady Gminy Ujsoły

z dnia 25 listopada 2011r.

w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm) w związku z art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tj. Dz.U.z 2006 r. Nr 136, poz. 969ze zm.), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) i art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r.o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682 ze zm.) – Rada Gminy w Ujsołach uchwala, co następuje:

§ 1. Brak treści

1. Określa się wzór informacja w sprawie podatku od nieruchomości, oznaczony oznaczony symbolem IN-1, załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się wzór informacji w sprawie podatku rolnego, oznaczony symbolem IR-1, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Określa się wzór informacji w sprawie podatku leśnego, oznaczony symbolem IL-1, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Brak treści

1. Określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości, oznaczony symbolem DN-1, załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Określa się wzór danych o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości, oznaczony symbolem ZN-1/B, stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Określa się wzór deklaracji na podatek rolny, oznaczony symbolem DR-1, stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

4. Określa się wzór danych o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym, oznaczony symbolem ZR-1/B, stanowiący załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

5. Określa się wzór deklaracji na podatek leśny, oznaczony symbolem DL-1, stanowiący załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

6. Określa się wzór danych o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym, oznaczony symbolem ZL-1/B, stanowiący załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ujsoły.

§ 4. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Rady Gminy w Ujsołach Nr III/9/2002 Rady Gminy w Ujsołach z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzoru „Informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych” oraz wzoru „Deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny dla osób prawnych”.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Adam Janota

1) 1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/76/2011
Rady Gminy Ujsoły
z dnia 25 listopada 2011 r.
Zalacznik1.doc

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości IN-1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/76/2011
Rady Gminy Ujsoły
z dnia 25 listopada 2011 r.
Zalacznik2.doc

Informacja w sprawie podatku rolnego IR-1

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/76/2011
Rady Gminy Ujsoły
z dnia 25 listopada 2011 r.
Zalacznik3.docx

Informacja w sprawie podatku leśnego IL-1

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/76/2011
Rady Gminy Ujsoły
z dnia 25 listopada 2011 r.
Zalacznik4.doc

Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/76/2011
Rady Gminy Ujsoły
z dnia 25 listopada 2011 r.
Zalacznik5.doc

Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości ZN-1/B

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XI/76/2011
Rady Gminy Ujsoły
z dnia 25 listopada 2011 r.
Zalacznik6.doc

Deklaracja na podatek rolny DR-1

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XI/76/2011
Rady Gminy Ujsoły
z dnia 25 listopada 2011 r.
Zalacznik7.doc

Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym ZR-1/B

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XI/76/2011
Rady Gminy Ujsoły
z dnia 25 listopada 2011 r.
Zalacznik8.doc

Deklaracja na podatek leśny DL-1

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XI/76/2011
Rady Gminy Ujsoły
z dnia 25 listopada 2011 r.
Zalacznik9.doc

Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym ZL-1/B

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Pietrusiński

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »