| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/77/2011 Rady Gminy Ujsoły

z dnia 25 listopada 2011r.

w sprawie uchwalenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów na 2012 rok oraz określenia zasad poboru i terminów płatności tej opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm.) oraz art. 18a ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. f ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych1) (tekst jednolity z 2010 roku Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) Rada Gminy Ujsoły Uchwala, co następuje:

§ 1. Ustalić stawkę opłaty od posiadania psów w wysokości: 44,00 zł.

§ 2. Brak treści

1. Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do dnia 31 marca roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku podatkowego w ciągu roku w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego . W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego w ciągu roku podatkowego, opłatę ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek podatkowy.

2. Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

§ 3. Niezależnie od zwolnień wymienionych w art.18 a ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zwalnia się z opłaty z tytułu posiadania psa w celu pilnowania obejścia budynków mieszkalnych, po jednym na każde obejście.

§ 4. Brak treści

1. Wpłaty można dokonywać bezpośrednio na konto Banku Spółdzielczego w Ujsołach nr 34812510180000022820000010, lub w kasie Urzędu Gminy w Ujsołach.

2. Pobór opłaty może odbywać się również w drodze inkasa w gminie Ujsoły. Inkasentami opłaty są sołtysi – we wsiach.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XL/260/2010 z dnia 27 października 2010 roku w sprawie podatku na 2011 r. od posiadania psów.

§ 7. Brak treści

1. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni po opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r.

3. Uchwała podlega również ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Adam Janota

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria radcy prawnego Magdaleny Piotrowskiej-Gawron

Kancelaria radcy prawnego Magdaleny Piotrowskiej-Gawron z siedzibą w Krakowie świadczy kompleksowe usługi prawne na terenie całego kraju na rzecz wspólnot mieszkaniowych, zarządców nieruchomości, osób fizycznych i innych podmiotów.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »