| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/78/2011 Rady Gminy Ujsoły

z dnia 25 listopada 2011r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty miejscowej na terenie Gminy Ujsoły w miejscowościach Ujsoły i Złatna na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm.) oraz art. 3 ust. 1, art. 4 ust. 1, art. 5. ust. 1, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2010 roku Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. w sprawie ogłaszania aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 17 poz. 95) oraz pkt. 1 i 2 obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 roku w sprawie: górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011 roku (M.P. Nr 55 , poz. 755, Rada Gminy w Ujsołach uchwala co następuje:

§ 1. Brak treści

1. Dzienna stawka opłaty miejscowej w miejscowościach Gminy Ujsoły tj. w Ujsołach oraz Złatnej wynosi:

1) Od dzieci i młodzieży - 1,10 zł.

2) Od emerytów i rencistów - 1,10 zł.

3) Od pozostałych - 2,00 zł.

§ 2. Opłatę miejscową pobierają właściciele ośrodków wczasowych, pensjonatów, kwater od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach wypoczynkowych, zdrowotnych, szkoleniowych lub turystycznych

§ 3. Opłaty miejscowej nie pobiera się od przewodników wycieczek turystycznych.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ujsoły.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XL/262/2011 Rady Gminy w Ujsołach z dnia 27 października 2010 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty miejscowej na terenie Gminy Ujsoły w miejscowościach Ujsoły i Złatna w 2011 roku.

§ 6. Brak treści

1. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

3. Uchwała podlega również ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Adam Janota

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Przywara

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »