| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 116/XI/2011 Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 25 listopada 2011r.

w sprawie ustalenia opłaty targowej pobieranej na terenie miasta i gminy Woźniki na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 późn. zmianami) i art. 19 ust. 1 pkt a i ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (jednolity tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zmianami) i obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r. (M.P. z 2011 r. Nr 95, poz.961) Rada Miejska w Woźnikach uchwala co następuje :

§ 1. Dzienna opłata targowa pobierana od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach:

1. Produkty spożywcze:

- przy sprzedaży dokonywanej z samochodu 18,00 zł.

- przy drobnej sprzedaży artykułów własnej produkcji mieszkańców gminy 5,00 zł.

2. Produkty przemysłowe:

- przy sprzedaży dokonywanej z samochodów ciężarowych 18,00 zł.

- przy pozostałej sprzedaży 18,00 zł.

§ 2. Opłata jest płatna w kasie Urzędu Miejskiego w Woźnikach w dniu dokonwania sprzedaży lub pobierana przez sołtysów poszczególnych sołectw Gminy Woźniki.

§ 3. Inkasentem opłaty targowej dla Miasta Woźniki zostaje Krystyna Barczyk - inspektor Urzędu Miejskiego w Woźnikach.

§ 4. Stawkę inkasa opłaty targowej ustala się w wysokości 20 % zainkasowanych wpłat.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.

§ 6. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Woźnikach Nr 71/VII/2011 z dnia 28.06.2011 roku w sprawie ustalenia opłaty targowej pobieranej na terenie miasta i gminy Woźniki na rok 2011.

§ 7. 1. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Woźnikach


Irena Matyl

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

dr Adrianna Lewandowska, MBA

Założycielka i prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego, doradca rodzin biznesowych, właścicielka firmy doradczej Lewandowska & Partnerzy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »