| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 117/XI/2011 Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 25 listopada 2011r.

w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 5 , art. 7 ust. 3, art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (jednolity tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zmianami) i obwieszczenia Ministra Finansów dnia 19 października 2011 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r. (M.P. z 2011 r. Nr 95, poz.961) Rada Miejska w Woźnikach uchwala co następuje :

§ 1. Ustala się stawki podatku od nieruchomości:

1. Od budynków mieszkalnych lub ich części za 1 m2 powierzchni użytkowej 0,65 zł.

2. Od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 1 m2 powierzchni użytkowej 19,40 zł.

3. Od budynków letniskowych za 1 m2 powierzchni użytkowej 7,10 zł.

4. Od garaży wolnostojących i w budynkach gospodarczych za 1 m2 powierzchni użytkowej 5,70 zł.

5. Od pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego za 1 m2 powierzchni użytkowej 4,20 zł.

6. Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym za 1 m2 powierzchni użytkowej 10,24 zł.

7. Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych za 1 m2 powierzchni użytkowej 4,45 zł.

8. Od budowli wykorzystywanych bezpośrednio do wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła, linii elektroenergetycznych przesyłowych i rozdzielczych, rurociągów i przewodów sieci rozdzielczej, gazów, ciepła, paliw i wody, od budowli służących do odprowadzania i czyszczenia ścieków 2 % ich wartości.

9. Od pozostałych budowli 2 % ich wartości.

10. Od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez wzgledu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków za 1 m2 powierzchni 0,77 zł.

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrownie wodne za 1 ha powierzchni 4,33 zł.

c) zajętych na drogi nie zaliczane do dróg publicznych za 1 m2 powierzchni 0,03 zł.

d) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego za 1 m2 powierzchni 0,18 zł.

§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:

1. powierzchnię użytkową:

a) w budynkach mieszkalnych zajętą na strychy i piwnice nie związane z działalnością gospodarczą,

b) nieruchomości stanowiące własność komunalną gminy, które nie zostały przekazane innym osobom,

c) gruntów, budynków oraz budowle lub ich części wykorzystywane na działalność statutową polegajacą na świadczeniu bądź wykonywaniu zadań niezawodowej, bądź ochotniczej ochrony przeciwpożarowej, nie związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,

d) gruntów, budynków oraz budowle lub ich części wykorzystywane na działalność statutową polegajacą na świadczeniu bądź wykonywaniu zadań z zakresu kultury, nie związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,

e) gruntów, budynków oraz budowle lub ich części wykorzystywane na działalność statutową polegajacą na świadczeniu bądź wykonywaniu zadań z zakresu pomocy społecznej,

f) nieruchomości wykorzystywanych w celu ochrony, bezpieczeństwa i porządku publicznego.

2. Budowle stanowiące własność komunalną gminy służącą do odprowadzania i oczyszczenia ścieków wraz z rurociągami i przewodami rozdzielczej sieci kanalizacyjnej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.

§ 4. Traci moc uchwała Rady Miejskiej Nr 463/XLIII/2011 z dnia 28.10.2010 r.w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2011 .

§ 5. 1. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Woźnikach


Irena Matyl

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Soneta sp. z o.o.

Firma Soneta sp. z o.o. jest polskim producentem oprogramowania do zarządzania i księgowości – enova365.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »