| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 118/XI/2011 Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 25 listopada 2011r.

w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) w związku z art. 10 ust.1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (jednolity tekst Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zmianami) i obwieszczenia Ministra Finansów dnia 19 października 2011 roku w sprawie granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r. (M.P. z 2011 r. Nr 95, poz.961) Rada Miejska w Woźniakch uchwala co następuje :

§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2012:

1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 648,00 zł;

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 990,00 zł;

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 1 163,00 zł;

d) równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku w złotych

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inny system zwieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

15

1270,00

1318,00

15 i więcej

1318,00

1463,00

Trzy osie

12

25

1835,00

1946,00

25

2 476,00

2554,00

Cztery osie i więcej

12

29

2554,00

2600,00

29 i więcej

2600,00

2760,00

2. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton 1 553,00 zł;

b) równej lub wyższej niż 12 ton

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + naczepa (w tonach)

Stawka podatku w złotych

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inny system zwieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

37

1666,00

2013,00

37 i więcej

2013,00

2138,00

Trzy osie i więcej

12

37

2115,00

2138,00

37 i więcej

2190,00

2766,00

3. Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę :

a) od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 958,00 zł;

b) powyżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Stawka podatku w złotych

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inny system zwieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Jedna oś

12

37

1015,00

1250,00

37 i więcej

1059,00

1296,00

Dwie osie i więcej

12

37

1508,00

1666,00

37 i więcej

1857,00

1968,00

4. Autobusy :

a) o liczbie miejsc siedzących poniżej 30 miejsc 1 333,00 zł;

b) o liczbie miejsc siedzących równej lub wyższej niż 30 miejsc 1 682,00 zł;

§ 2. Zwalnia się od podatku od środków transportowych samochody i autobusy bez względu na ilość miejsc siedzących :

1. Stanowiące własność komunalną gminy, które nie zostały przekazane innym podmiotom.

2. Wykorzystywane dla potrzeb oświaty i wychowania, kultury, kultury fizycznej i sportu – nie związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.

§ 4. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Woźnikach Nr 464/XLIII/2010 z dnia 28.10.2010 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 2011.

§ 5. 1. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Woźnikach


Irena Matyl

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jakub Starowicz

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »