| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/86/11 Rady Gminy Gorzyce

z dnia 24 listopada 2011r.

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Gorzyce na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 roku, Nr 197, poz. 1172) oraz art. 10 ust. 1, 2 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2010 roku, Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, uchwala się co następuje:

§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Gorzyce na 2012 rok

1. Od samochodów ciężarowych:

1)Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony

- wyprodukowanych do roku 1995 - 729,00 zł

- wyprodukowanych po 1995 roku - 665,00 zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton

- wyprodukowanych do roku 1995 - 1.074,00 zł

- wyprodukowanych po 1995 roku - 1010,00 zł

c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton

- wyprodukowanych do roku 1995 - 1.269,00 zł

- wyprodukowanych po 1995 roku - 1.205,00 zł

2)Od samochodów ciężarowych o liczbie osi dwie i dopuszczalnej masie całkowitej:

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 15 ton:

- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne - 1.205,00 zl

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych - 1.269,00 zl

b) równej lub wyższej niż 15 ton, a mniejszej niż 16 ton:

- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne - 1.791,00 zł

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych - 1.856,00 zł

c) równej lub wyższej niż 16 ton:

- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne - 2.312,00 zł

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych - 2.378,00 zł

3)Od samochodów ciężarowych o liczbie osi trzy i dopuszczalnej masie całkowitej:

a) równej lub wyższej niż 15 ton, a mniejszej niż 19 ton:

- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne - 2.312,00 zł

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych - 2.378,00 zł

b) równej lub wyższej niż 19 ton, a mniejszej niż 23 tony:

- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne - 2.441,00 zł

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych - 2.507,00 zł

c) równej lub wyższej niż 23 tony:

- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne - 2.572,00 zł

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych - 2.637,00 zł

4)Od samochodów ciężarowych o liczbie osi cztery i dopuszczalnej masie całkowitej:

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 23 tony:

- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne - 2.243,00 zł

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych - 2.361,00 zł

b) równej lub wyższej niż 23 tony, a mniejszej niż 29 ton:

- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne - 2.507,00 zł

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych - 2.572,00 zł

c) równej lub wyższej niż 29 ton:

- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne - 2.637,00 zł

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych - 2.978,00 zł

2. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą:

1)Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony a mniejszej niż 12 ton:

- wyprodukowanych do 1995 roku - 1.199,00 zł

- wyprodukowanych po 1995 roku - 1.148,00 zł

2)Od ciągnika siodłowego lub balastowego o liczbie osi dwie i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 25 ton:

- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne - 1.199,00 zł

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych - 1.460,00 zł

b) równej lub wyższej niż 25 ton, a mniejszej niż 31 ton:

- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważene - 1.590,00 zł

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych - 1.720,00 zł

c) równej lub wyższej niż 31 ton:

- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne - 1.856,00 zł

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych - 2.300,00 zł

3)Od ciągnków siodłowych lub balastowych o liczbie osi trzy i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 36 ton:

- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne - 1.416,00 zł

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych - 1.889,00 zł

b) równej lub wyższej niż 36 ton, a mniejszej niż 40 ton:

- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne - 1.856,00 zł

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych - 2.246,00 zł

c) równej lub wyższej niż 40 ton:

- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne - 2.244,00 zł

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych - 2.978,00 zł

3. Od przyczep i naczep z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

1)Od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton - 600,00 zł

2)Od przyczep lub naczep, o liczbie osi jedna, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:

a) równą lub wyższą niż 12 ton a mniejszą niż 18 ton:

- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne - 535,00 zł

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych - 600,00 zł

b) równą lub wyższą niż 18 ton i mniejszą niż 25 ton:

- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne - 1.465,00 zł

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych - 1.531,00 zł

c) równą lub wyższą niż 25 ton:

- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne - 1.661,00 zł

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych - 1.726,00 zł

3)Od przyczep i naczep o liczbie osi dwie, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:

a) równą lub wyższą niż 12 ton i mniejszą niż 15 ton:

- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne - 1.062,00 zł

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych - 1.120,00 zł

b) równą lub wyższą niż 15 ton i mniejszą niż 28 ton:

- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne - 1.191,00 zl

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych - 1.328,00 zł

c) równą lub wyższą niż 28 ton i mniejszą niż 36 ton:

- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne - 1.328,00 zł

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych - 1.682,00 zł

d) równą lub wyższą niż 36 ton i mniejszą niż 38 ton:

- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne - 1.531,00 zł

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych - 1.726,00 zł

e) równą lub wyższą niż 38 ton:

- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne - 1.594,00 zł

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych - 2.215,00 zł

4)Od przyczep lub naczep o liczbie osi trzy, ktore łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:

a) do 44 ton:

- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne - 1.460,00 zł

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych - 1.670,00 zł

b) powyżej 44 ton:

- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne - 1.534,00 zł

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych - 1.711,00 zl

4. Od autobusów w zależności od ilości miejsc do siedzenia łącznie z siedzeniem kierowcy:

1)mniej niż 30 miejsc do siedzenia

a) wyprodukowanych do 1995 roku - 1.128,00 zł

b) wyprodukowanych po 1995 roku - 1.061,00 zł

2)równej lub wyższej niż 30 miejsc do siedzenia:

a) wyprodukowanych do roku 1995 - 2.180,00 zl

b) wyprodukowanych po roku 1995 - 2.117,00 zł

§ 2. Zwalnia się z podatku od środków transportowych samochody służące ochronie przeciwpożarowej.

§ 3. Wykonanie uchwały i podanie jej treści do publicznej wiadomości, powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Krzysztof Małek

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Clever Investment

Księgowość Bliska Tobie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »