| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/86/11 Rady Gminy Gorzyce

z dnia 24 listopada 2011r.

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Gorzyce na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 roku, Nr 197, poz. 1172) oraz art. 10 ust. 1, 2 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2010 roku, Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, uchwala się co następuje:

§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Gorzyce na 2012 rok

1. Od samochodów ciężarowych:

1)Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony

- wyprodukowanych do roku 1995 - 729,00 zł

- wyprodukowanych po 1995 roku - 665,00 zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton

- wyprodukowanych do roku 1995 - 1.074,00 zł

- wyprodukowanych po 1995 roku - 1010,00 zł

c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton

- wyprodukowanych do roku 1995 - 1.269,00 zł

- wyprodukowanych po 1995 roku - 1.205,00 zł

2)Od samochodów ciężarowych o liczbie osi dwie i dopuszczalnej masie całkowitej:

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 15 ton:

- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne - 1.205,00 zl

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych - 1.269,00 zl

b) równej lub wyższej niż 15 ton, a mniejszej niż 16 ton:

- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne - 1.791,00 zł

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych - 1.856,00 zł

c) równej lub wyższej niż 16 ton:

- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne - 2.312,00 zł

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych - 2.378,00 zł

3)Od samochodów ciężarowych o liczbie osi trzy i dopuszczalnej masie całkowitej:

a) równej lub wyższej niż 15 ton, a mniejszej niż 19 ton:

- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne - 2.312,00 zł

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych - 2.378,00 zł

b) równej lub wyższej niż 19 ton, a mniejszej niż 23 tony:

- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne - 2.441,00 zł

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych - 2.507,00 zł

c) równej lub wyższej niż 23 tony:

- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne - 2.572,00 zł

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych - 2.637,00 zł

4)Od samochodów ciężarowych o liczbie osi cztery i dopuszczalnej masie całkowitej:

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 23 tony:

- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne - 2.243,00 zł

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych - 2.361,00 zł

b) równej lub wyższej niż 23 tony, a mniejszej niż 29 ton:

- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne - 2.507,00 zł

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych - 2.572,00 zł

c) równej lub wyższej niż 29 ton:

- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne - 2.637,00 zł

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych - 2.978,00 zł

2. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą:

1)Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony a mniejszej niż 12 ton:

- wyprodukowanych do 1995 roku - 1.199,00 zł

- wyprodukowanych po 1995 roku - 1.148,00 zł

2)Od ciągnika siodłowego lub balastowego o liczbie osi dwie i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 25 ton:

- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne - 1.199,00 zł

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych - 1.460,00 zł

b) równej lub wyższej niż 25 ton, a mniejszej niż 31 ton:

- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważene - 1.590,00 zł

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych - 1.720,00 zł

c) równej lub wyższej niż 31 ton:

- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne - 1.856,00 zł

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych - 2.300,00 zł

3)Od ciągnków siodłowych lub balastowych o liczbie osi trzy i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 36 ton:

- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne - 1.416,00 zł

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych - 1.889,00 zł

b) równej lub wyższej niż 36 ton, a mniejszej niż 40 ton:

- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne - 1.856,00 zł

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych - 2.246,00 zł

c) równej lub wyższej niż 40 ton:

- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne - 2.244,00 zł

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych - 2.978,00 zł

3. Od przyczep i naczep z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

1)Od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton - 600,00 zł

2)Od przyczep lub naczep, o liczbie osi jedna, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:

a) równą lub wyższą niż 12 ton a mniejszą niż 18 ton:

- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne - 535,00 zł

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych - 600,00 zł

b) równą lub wyższą niż 18 ton i mniejszą niż 25 ton:

- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne - 1.465,00 zł

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych - 1.531,00 zł

c) równą lub wyższą niż 25 ton:

- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne - 1.661,00 zł

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych - 1.726,00 zł

3)Od przyczep i naczep o liczbie osi dwie, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:

a) równą lub wyższą niż 12 ton i mniejszą niż 15 ton:

- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne - 1.062,00 zł

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych - 1.120,00 zł

b) równą lub wyższą niż 15 ton i mniejszą niż 28 ton:

- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne - 1.191,00 zl

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych - 1.328,00 zł

c) równą lub wyższą niż 28 ton i mniejszą niż 36 ton:

- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne - 1.328,00 zł

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych - 1.682,00 zł

d) równą lub wyższą niż 36 ton i mniejszą niż 38 ton:

- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne - 1.531,00 zł

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych - 1.726,00 zł

e) równą lub wyższą niż 38 ton:

- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne - 1.594,00 zł

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych - 2.215,00 zł

4)Od przyczep lub naczep o liczbie osi trzy, ktore łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:

a) do 44 ton:

- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne - 1.460,00 zł

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych - 1.670,00 zł

b) powyżej 44 ton:

- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne - 1.534,00 zł

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych - 1.711,00 zl

4. Od autobusów w zależności od ilości miejsc do siedzenia łącznie z siedzeniem kierowcy:

1)mniej niż 30 miejsc do siedzenia

a) wyprodukowanych do 1995 roku - 1.128,00 zł

b) wyprodukowanych po 1995 roku - 1.061,00 zł

2)równej lub wyższej niż 30 miejsc do siedzenia:

a) wyprodukowanych do roku 1995 - 2.180,00 zl

b) wyprodukowanych po roku 1995 - 2.117,00 zł

§ 2. Zwalnia się z podatku od środków transportowych samochody służące ochronie przeciwpożarowej.

§ 3. Wykonanie uchwały i podanie jej treści do publicznej wiadomości, powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Krzysztof Małek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

FakturaXL.pl

FakturaXL.pl jest producentem oprogramowania w zakresie fakturowania online dla firm i biur rachunkowych. Od ponad 12 lat tworzymy z pasją rozwiązania IT.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »