| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/94/11 Rady Miejskiej w Łazach

z dnia 10 listopada 2011r.

w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn.zm.), art. 10 i art. 12 ust. 4 Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. nr 121, poz. 844 z późn. zm.) – Rada Miejska w Łazach uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się roczne stawki podatku od jednego środka transportowego w wysokości:

1. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 552,00 zł,

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 888,00 zł,

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton – 1.104,00 zł.

2. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczona masa całkowita w tonach

Stawka podatku w

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna z pneumatycznym zawieszeniem lub uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia

Dwie osie

12

14

1.764,00

1.872,00

14

1.872,00

1.992,00

Trzy osie

12

19

1.992,00

2.100,00

19

25

2.100,00

2.208,00

25

2.208,00

2.316,00

Cztery osie i więcej

12

25

2.316,00

2.424,00

25

29

2.424,00

2.544,00

29

2.544,00

2.712,00

3. Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1.452,00 zł.

4. Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów w tonach

Stawka podatku w

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub równoważnym

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

31

1.764,00

1.872,00

31

1.872,00

2.136,00

Trzy osie

12

40

1.764,00

1.872,00

40

2.316,00

2.760,00

5. Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 1.032,00 zł.

6. Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów

Stawka podatku w

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Jedna oś

12

1.104,00

1.212,00

Dwie osie

12

38

1.212,00

1.440,00

38

1.320,00

1.884,00

Trzy osie

12

38

1.500,00

1.380,00

38

1.608,00

1.776,00

7. Autobusy o liczbie miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 30 miejsc – 1.272,00 zł,

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc – 1.608,00 zł.

§ 2. Zwalnia się z podatku od środków transportowych pojazdy wykorzystywane na potrzeby ochrony przeciwpożarowej, kultury, sportu, opieki społecznej oraz oświaty i wychowania, nie przeznaczone na działalność gospodarczą z wyjątkiem pojazdów, o których mowa w art. 8 pkt 2, 4 i 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. nr 121, poz. 844 z późn. zm.).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łaz.

§ 4. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łazach


Maciej Kubiczek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bartosz Michałek

Ekspert w zakresie finansów osobistych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »