| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/99/2011 Rady Gminy Milówka

z dnia 16 listopada 2011r.

w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591z późn. zmianami), art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95 oraz z 2011 r. Nr 117, poz. 676), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z poźn. zm.

Rada Gminy Milówka uchwala , co następuje:

§ 1.

Określa się następujące wzory formularzy dla podatku od nieruchomości:

1) Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych (załącznik Nr 1 IN-1);

2) Deklaracja na podatek od nieruchomości (załącznik Nr 2 DN-1).

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Milówka

§ 3.

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Traci moc uchwała Nr III/18/2002 Rady Gminy Milówka z dnia 16 grudnia 2002 w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012r.

Przewodniczący Rady


Dariusz Kocierz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/99/2011
Rady Gminy Milówka
z dnia 16 listopada 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Zał. Nr 1 do Uchwały nr XVII-99-2011 Deklaracja na podatek od nieruchomości

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/99/2011
Rady Gminy Milówka
z dnia 16 listopada 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Zał. Nr 2 do Uchwały nr XVII-99-2011 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

FPA Group

Outsourcing księgowości, kadr i płac oraz usługi prawne i konsultingowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »