| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/153/11 Rady Miejskiej w Sławkowie

z dnia 17 listopada 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zmianami), art. 5   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (Dz. U. z   2010 r. Nr 95, poz. 613 z   późn. zmianami), art. 4   ust. 1, art. 13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z   2011 r. Nr 197, poz. 1172) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z   dnia 19 października 2011 r. w   sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i   opłat lokalnych w   2012 r. (M.P. z   2011 r. Nr 95, poz. 961)   Rada Miejska w   Sławkowie  

u c h w   a l a:  

§   1.   Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości, obowiązujące na terenie Miasta Sławków:  

1)   od gruntów:  

a)   związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w   ewidencji gruntów i   budynków -   0,84 zł od 1   m   2   powierzchni,  

b)   pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych -   4,33 zł od 1   ha   powierzchni,  

c)   pozostałych, w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego -   0,43 zł od 1   m   2   powierzchni;  

2)   od budynków lub ich części   :  

a)   mieszkalnych -   0,70 zł od 1   m   2   powierzchni użytkowej,  

b)   związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej -   21,94 zł od 1   m   2   powierzchni użytkowej,  

c)   zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w   zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym -   10,24 zł od   1 m   2   powierzchni użytkowej,  

d)   związanych z   udzielaniem świadczeń zdrowotnych w   rozumieniu przepisów o   działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń -   4,45 zł od 1   m   2   powierzchni użytkowej,  

e)   pozostałych, w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego -   4,50 zł od 1   m   2   powierzchni użytkowej;  

3)   od budowli   -   2%   ich wartości określonej na podstawie art. 4   ust. 1   pkt 3   i ust. 3-7.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sławkowa.  

§   3.   Traci moc Uchwała Nr LV/557/10 Rady Miejskiej w   Sławkowie z   dnia 9   listopada 2010 r. w   sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i   zwolnień od tego podatku.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z   mocą obowiązującą od 1   stycznia 2012 roku i   ma zastosowanie do podatku od nieruchomości należnego od 2012 roku. Uchwała podlega ogłoszeniu w   sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta Sławków.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


dr inż.   Marian   Malicki

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dittmajer i Wspólnicy sp. k.

Kancelaria prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »