| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/155/11 Rady Miejskiej w Sławkowie

z dnia 17 listopada 2011r.

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym  
(Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) art.7 ust.3, art. 20b ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (Dz. U. z   2010 r. Nr 95, poz.613 z   późn. zm), art. 4   ust. 1, art. 13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z   2011 r. Nr 197, poz. 1172)   Rada Miejska w   Sławkowie  

u c h w   a l a:  

§   1.   Zwalnia się od podatku od nieruchomości:  

1.   Grunty, budynki i   ich części zajęte na potrzeby:  

a)   oświaty i   kultury,  

b)   działalności sportowo – rekreacyjnej,  

c)   opieki społecznej,  

d)   działalności w   formie zarządzania i   administrowania mieszkaniowym zasobem gminy Sławków oraz budynkami i   gruntami stanowiącymi jego własność; za wyjątkiem gruntów, budowli, budynków i   ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.  

2.   Grunty, budynki i   ich części zajęte na potrzeby przeciwpożarowe, bezpieczeństwa publicznego za wyjątkiem gruntów, budowli, budynków i   ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.  

§   2.   Grunty, budynki i   lokale miasta nieoddane w   posiadanie zależne.  

§   3.   W odniesieniu do podatników będących przedsiębiorcami lub podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą zwolnienia określone w   niniejszej uchwale udzielane będą w   trybie przepisów ustawy z   dnia 30 kwietnia 2004 roku o   postępowaniu w   sprawach dotyczących pomocy publicznej ( Dz. U. z   2007 r. Nr 59, poz. 404 ze zm.).  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sławkowa.  

§   5.   1.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z   mocą obowiązującą od 1   stycznia 2012 roku.  

2.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta Sławkowa.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


dr inż.   Marian   Malicki

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bartosz Jaśkowiak

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »