| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/155/11 Rady Miejskiej w Sławkowie

z dnia 17 listopada 2011r.

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym  
(Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) art.7 ust.3, art. 20b ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (Dz. U. z   2010 r. Nr 95, poz.613 z   późn. zm), art. 4   ust. 1, art. 13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z   2011 r. Nr 197, poz. 1172)   Rada Miejska w   Sławkowie  

u c h w   a l a:  

§   1.   Zwalnia się od podatku od nieruchomości:  

1.   Grunty, budynki i   ich części zajęte na potrzeby:  

a)   oświaty i   kultury,  

b)   działalności sportowo – rekreacyjnej,  

c)   opieki społecznej,  

d)   działalności w   formie zarządzania i   administrowania mieszkaniowym zasobem gminy Sławków oraz budynkami i   gruntami stanowiącymi jego własność; za wyjątkiem gruntów, budowli, budynków i   ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.  

2.   Grunty, budynki i   ich części zajęte na potrzeby przeciwpożarowe, bezpieczeństwa publicznego za wyjątkiem gruntów, budowli, budynków i   ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.  

§   2.   Grunty, budynki i   lokale miasta nieoddane w   posiadanie zależne.  

§   3.   W odniesieniu do podatników będących przedsiębiorcami lub podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą zwolnienia określone w   niniejszej uchwale udzielane będą w   trybie przepisów ustawy z   dnia 30 kwietnia 2004 roku o   postępowaniu w   sprawach dotyczących pomocy publicznej ( Dz. U. z   2007 r. Nr 59, poz. 404 ze zm.).  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sławkowa.  

§   5.   1.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z   mocą obowiązującą od 1   stycznia 2012 roku.  

2.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta Sławkowa.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


dr inż.   Marian   Malicki

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Mazurkiewicz

Partner – Senior Executive Search Consultant HRK S.A. /IRC Global Executive Search Partners

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »